Leci

Data/Images/aj_9_iovo1_07_1_s.jpg

 

Letak "Istina o blokadi" 1940. god.

dimenzije: 10x16cm

signatura: AJ-66-99-283

Data/Images/aj_9_iovo1_07_2_s.jpg


Letak "Na komu je red?"

Data/Images/aj_9_iovo1_07_3_s.jpg

Letak: Prvo dunavsko parobrodarsko društvo

signatura: AJ-14-31-94-975

I ovo je arhivska građa

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS