Geografske karte

Data/Images/aj_9_iovo1_06_1_s_no1.jpg

 

Mačekova većina na izborima 11.12.1938. godine

dimenzije: 13x14,5cm

signatura: AJ -37-6-p455

Data/Images/aj_9_iovo1_06_2_s_no1.jpg

 

Pižon: Šta bi hteli Hrvati?, Kraljevina Jugoslavija - stanje srezova 11.10.1938. godine

dimenzije: 21x27cm

signatura: AJ -81-37-700

Data/Images/aj_9_iovo1_06_3_s_no1.jpg


Predlog tri moguće lokacije mostova preko Dunava kod Beograda

dimenzije: 27x45cm

signatura: AJ -81

 

Data/Images/aj_9_iovo1_06_5_s_.jpg


Program vazdušnih linija Kraljevine Jugoslavije, 1938.

dimenzije: 64,5x75cm

signatura: AJ-37-40-235

 

Data/Images/aj_9_iovo1_06_4_s.jpg


Mala orijentaciona automobilska karta Kraljevine SHS od prof. D.J. Deroka, Beograd 1927.

dimenzije: 30x40cm

signatura:AJ,ZP-14

 

I ovo je arhivska građa

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS