Brošure

Data/Images/aj_9_iovo1_02_01_s.jpg

Naslovna strana brošure izdate povodom održavanja Svetske izložbe u San Francisku 1939. godine
dimenzije: 35,5x25cm

signatura: AJ-371

Data/Images/aj_9_iovo1_02_2_s.jpg

Naslovna strana brošure: Železnice u službi narodne privrede, Beograd 1938. godina
dimenzije: 22x14,4cm

signatura: AJ-37-12-81

Data/Images/aj_9_iovo1_02_3_s_no1.jpg

Naslovna strana brošure: Uloga i značaj moderne avijacije, Novi Sad 1928. godina

signatura: AJ-66-480-755

Data/Images/aj_9_iovo1_02_4_s.jpg

Naslovna strana brošure: Tri godine vlade dr Milana Stojadinovica, Beograd 1938. godina
dimenzije: 21x24cm

signatura: AJ-37

 Data/Images/aj_9_iovo1_02_5_s.jpg

Naslovne strane brošura: Rezolucija Informbiroa o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije i Izjava CK KPJ povodom Rezolucije IB, 28. i 29. juna 1948.
dimenzije: 17x12cm

signatura: AJ-507, IX-119-I-39

 Data/Images/aj_9_iovo1_02_6_s.jpg

Naslovna strana brošure J. Ž. Milosavljevića "Srpsko-hrvatski spor" kojom se na stvaranje Banovine Hrvatske reaguje kao na poraz srpske državne ideje, 30. avgust 1939.

signatura: AJ-37-10-59

I ovo je arhivska građa

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS