Iz zbirke fotografija
Pročitaj mi
Za ovu internet izložbu odabrano je 40 fotodokumenata među kojima su fotografije članova Kraljevskog doma dinastije Karađorđević, vođa političkih stranaka u Kraljevini Jugoslaviji – Milana Stojadinovića, Ace Stanojevića, Antona Korošeca, Mehmeda Spahe, Ljube Davidovića, Vlatka Mačeka, streljanja Srba od strane ustaša, srušenih zgrada prilikom savezničkog bombardovanja Beograda, analfabetskog tečaja, upisivanja narodnog zajma, zdravstvenog prosvećivanja devojaka i učenika, ustoličenja patrijarha Germana, potpisivanja Protokola između Jugoslavije i Vatikana, predsednika Josipa Broza Tita, Ivana Stambolića, Slobodana Miloševića i druge.

AJ-377-OZF-74-5/999

Data/Images/aj_9_gf1_01_s.jpg

Kralj Petar I Karađorđević
na Banjičkom polju prilikom vojne parade povodom njegovog krunisanja,
22. septembar 1904.

 

AJ-377-OZF-74/34

Data/Images/aj_9_gf1_02_s.jpg

Kralj Aleksandar I Karađorđević,
1930.

 

AJ-377-OZF-74/48

Data/Images/aj_9_gf1_03_s.jpg

Kraljica Marija Karađorđević,
1930.

 

AJ-377-OZF-74-5/387

Data/Images/aj_9_gf1_04_s.jpg

Deca kralja Aleksandra i
kraljice Marije:
kraljević Tomislav, prestolonaslednik kraljević Petar i kraljević Andrej,
1933.

 

AJ-377-OZF-74-5/1946

Data/Images/aj_9_gf1_05_s.jpg

Kraljeva vila (Stari dvor) na Dedinju,
1930.

AJ-377-OZF-74-1

Data/Images/aj_9_gf1_06_s.jpg

Porodica kneza Pavla Karađorđevića:
kneginje Olga i Jelisaveta,
knez Pavle i
kneževići Aleksandar i Nikola,
1938.

AJ-377-OZF-74-III- 5/3565

Data/Images/aj_9_gf1_07_s.jpg

Zadrugari defiluju beogradskim ulicama povodom proslave
40-godišnjice zemljoradničkih zadruga u Srbiji,
27. septembar 1934.

 

AJ-377-OZF-80-9

Data/Images/aj_9_gf1_08_s.jpg

Diplomata Jovan Jovanović Pižon i
predsednik vlade Nikola Pašić,
za vreme Prvog svetskog rata

AJ-377-OZF-80-15

Data/Images/aj_9_gf1_09_s.jpg

Pravnik i istoričar Slobodan Jovanović i
književni kritičar Bogdan Popović,
za vreme Prvog svetskog rata

AJ-377-OZF-385-8


Data/Images/aj_9_gf1_10_s.jpg

Pomen kralju Aleksandru I Karađorđeviću
koji je priredila jugoslovenska kolonija u Antofagasti (Čile),
18. oktobar 1934.

 

AJ-377-OZF-385-6


Data/Images/aj_9_gf1_11_s.jpg

Jugoslovenska kolonija u
Buenos Ajresu prilikom proslave
Dana ujedinjenja na kojoj je
došlo do incidenta koji su
izazvali hrvatski separatisti,
01. decembar 1936.

 

AJ-377-ZPOF-Zbirka Ljubomira Marića, 2/261

Data/Images/aj_9_gf1_12_s.jpg

Ministar general Marić,
poslanik Nažjar, francuski predsednik Lebren, poslanik Purić
i ostali velikodostojnici
ispred spomenika kralju Petru I i
kralju Aleksandru I Karađorđeviću
u Parizu na dan otkrivanja,
09. oktobar 1936.

 

AJ-377-OZF-37-1

Data/Images/aj_9_gf1_13_s.jpg

Oružje oduzeto od opozicije
za vreme opštinskih izbora
u Bujanovcu,
06. decembar 1936.

 

AJ-377-OZF-38-3/515

Data/Images/aj_9_gf1_14_s.jpg

Osnivači Jugoslovenske
radikalne zajednice:
Milan Stojadinović, Aca Stanojević, Anton Korošec i Mehmed Spaho,
1935.

AJ-377-OZF-38-3/585

Data/Images/aj_9_gf1_15_s.jpg

Vođe opzicije:
Aca Stanojević, Vlatko Maček,
Ljuba Davidović i ostali na
beogradskoj železničkoj stanici prilikom Mačekovog dolaska na sastanak sa predstavnicima
Udružene opozicije,
avgusta 1938.

 

AJ-377-OZF-38-3/29

Data/Images/aj_9_gf1_16_s.jpg

Predizborni miting vođe
Jugoslovenske radikalne zajednice
i predsednika vlade Milana Stojadinovića u Bosanskom Novom,
20. novembar 1938.

 

AJ-377-OZF-38-3/972

Data/Images/aj_9_gf1_17_s.jpg

Poslanik Milan Gavrilović sa kćerkom i ostalima
na beogradskoj železničkoj stanici
prilikom odlaska u Moskvu gde je postavljen za prvog jugoslovenskog poslanika u SSSR-u,
jul 1940.

 

AJ-377-OZF-110-RZ-II-3

Data/Images/aj_9_gf1_18_s.jpg

Masovno streljanje Srba u
Bosanskoj Dubici
od strane ustaša,
1941.

AJ-377-ZPOF-Zbirka Jovana P. Živkovića-13/44

Data/Images/aj_9_gf1_19_s.jpg

Pokrštavanje Srba
na katoličku veru u
Hrvatskoj Dubici,
1941.

 

AJ-377-ZPOF-Zbirka Jovana P. Živkovića-13/58

Data/Images/aj_9_gf1_20_s.jpg

Srpska deca u logoru
u Staroj Gradiški,
1942.

AJ-377-ZPOF-Zbirka Vladimira Milojičića-1/2

Data/Images/aj_9_gf1_21_s.jpg

Mladenci kralj Petar II Karađorđević
i Aleksandra Oldenburg sa kumom
engleskim kraljem Džordžom VI
na dan venčanja,
20. mart 1944.

 

AJ-377-OZF-382-5

Data/Images/aj_9_gf1_22_s.jpg

Srušena zgrada na Terazijama
prilikom savezničkog
bombardovanja Beograda,
16. april 1944.

 

AJ-377-OZF-183-7/174

Data/Images/aj_9_gf1_23_s.jpg

Deca snimljena u beogradskoj sirotinjskoj četvrti su tipična
za milione u Evropi posle
Drugog svetskog rata kojima je
UNRRA morala dostaviti pomoć,
1945.

 

AJ-377-OZF-183-7/138

Data/Images/aj_9_gf1_24_s.jpg

Američka deca donose poklone
jugoslovenskoj deci,
u Odeljenje Grinič vilidž Američkog komiteta za pomoć Jugoslaviji,
1945.

AJ-377-OZF-117-12/1668

Data/Images/aj_9_gf1_25_s.jpg

Raščišćavanje ruševina u
Dečanskoj ulici posle
oslobođenja Beograda,
1944.

 

AJ-377-OZF-117-12/1822

Data/Images/aj_9_gf1_26_s.jpg

Analfabetski tečaj,
1947.

AJ-377-OZF-117-12/1686

Data/Images/aj_9_gf1_27_s.jpg

Narod upisuje zajam u
Novoj Pazovi,
1948.

AJ-377-OZF-31-4

Data/Images/aj_9_gf1_28_s.jpg

Devojke na zdravstveno-prosvetnom tečaju u Srbiji,
1948.

 

AJ-377-OZF-31-3

Data/Images/aj_9_gf1_29_s.jpg

Zdravstveno prosvećivanje
učenika u Srbiji,
1948.

AJ-377-OZF-144-10/355

Data/Images/aj_9_gf1_30_s.jpg

Reis-ul-ulema Hadži-Sulejman Kemura,
član Saveznog izvršnog veća
Avdo Humo i predsednik
Savezne komisije za verska pitanja
Dobrivoje Radosavljević,
na prijemu u Saveznoj komisiji
za verska pitanja u Beogradu,
23. januar 1958.

 

AJ-377-OZF-144-10/271

Data/Images/aj_9_gf1_31_s.jpg

Patrijarh German prima žezlo
prilikom ustoličenja u
Sabornoj crkvi u Beogradu,
14. septembar 1958.

AJ-377-OZF-144-10/50

Data/Images/aj_9_gf1_32_s.jpg

Potpredsednik Saveznog izvršnog veća Aleksandar Ranković
sa crkvenim velikodostojnicima
na svečanom prijemu povodom
zasedanja Arhijerejskog sabora
Srpske pravoslavne crkve,
Beograd 16. maj 1961.

 

AJ-377-OZF-144-10/726

Data/Images/aj_9_gf1_33_s.jpg

Monsinjor Agostino Kasaroli i
predsednik Savezne komisije za
verska pitanja Milutin Morača
potpisuju Protokol između
Jugoslavije i Vatikana,
Beograd 25. jun 1966.

AJ-377-OZF-510-16/6939

Data/Images/aj_9_gf1_34_s.jpg

Radnici defiluju na
Prvomajskoj paradi u Beogradu,
1964.

AJ-377-OZF-510-16/4004

Data/Images/aj_9_gf1_35_s.jpg

Predsednik Josip Broz Tito sa
suprugom Jovankom Broz,
predsednikom indijske vlade
Indirom Gandi i ostalima
na aerodromu u Nju Delhiju,
16. oktobar 1971.

 

AJ-377-OZF-510-16/4512

Data/Images/aj_9_gf1_36_s.jpg

Predsednik Josip Broz Tito
prilikom posete železari u Sisku,
20. septembar 1975.

AJ-377-OZF-510-16/5463

Data/Images/aj_9_gf1_37_s.jpg

Ivan Stambolić i Slobodan Milošević
na IX sednici CK SKJ o Kosovu,
jun 1987.

 

AJ-377-OZF-510-16/5475

Data/Images/aj_9_gf1_38_s.jpg

Srbi sa Kosova i Metohije
u Pionirskom parku
kod Skupštine SFRJ
za vreme IX sednice CK SKJ,
jun 1987.

AJ-377-OZF-510-16/7022

Data/Images/aj_9_gf1_39_s.jpg

Članovi jugoslovenske delegacije
na IX samitu nesvrstanih:
Bogić Bogićević, Borislav Jović, Dragoslav Zelenović, Stipe Šuvar i Vasil Tupurkovski,
Beograd, septembar 1989.

 

AJ-377-OZF-510-16/6532

Data/Images/aj_9_gf1_40_s.jpg

Momir Bulatović razgovara sa
Ivicom Račanom, Rahmanom Morinom i ostalima u pauzi
XIV vanrednog kongresa,
Beograd, januar 1990.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS