Predstavljanje zbornika dokumenata JUGOSLAVIJA – SSSR, 1946-1964, tom I
Pročitaj mi
U prisustvu brojnih zvanica iz javnog, društvenog i kulturnog života u Arhivu Jugoslavije održana je promocija Prvog toma Zbornika dokumenata JUGOSLAVIJA  – SSSR, Susreti i razgovori  na najvišem nivou rukovodilaca Jugoslavije i SSSR, 1946–1964, zajedničkog projekta Arhiva Jugoslavije, Federalne arhivske agencije Ruske Federacije, Ruskog državnog arhiva novije istorije i Instituta slavistike Ruske akademije nauka.
Zbornik su priredili Lj. Dimić, M. Milošević i N. Pantelić sa srpske strane i L. Veličanskaja, T. Džalilov, M. Kiškina-Ivanjenko i A. Stikalin sa ruske strane. Predgovor na srpskom jeziku napisao je prof. dr Ljubodrag Dimić, a na ruskom dr Leonid Gibianski.
Izdavač Zbornika je Arhiv Jugoslavije, ustanova kulture od nacionalnog značaja.
Prisutne je pozdravio Miladin Milošević, v.d. direktora Arhiva Jugoslavije. O knjizi su govorili: dr Andrej Artizov, rukovodilac Federalne arhivske agencije Ruske Federacije, dr Natalija Tomilina, direktor Ruskog državnog arhiva novije istorije, prof. dr Mira Radojević, Katedra za istoriju Filozofskog fakulteta i prof. Dr Ljubodrag Dimić, dopisni član SANU.
Istaknuto je da ova publikacija predstavlja nastavak uspešne saradnje srpskih i ruskih arhiva. Ona osvetljava razvitak sovjetsko-jugoslovenskih odnosa, počev od poslednjeg susreta J.V. Staljina i J.B. Tita, 27. maja 1946. godine, do poslednjeg susreta N.S. Hruščova i J.B. Tita, 6. juna 1964. godine.
Publikovani su nedavno deklasifikovani dokumenti iz fonda N.S. Hruščova (RGANI) i oni iz fondova Arhiva Jugoslavije. Građa pred nama osvetljava razvitak sovjetsko-jugoslovenskih odnosa, kako na polju državnih odnosa, tako i na polju međupartijskih veza tokom osamnaest godina.
Objavljeni su stenogrami susreta i razgovora između sovjetskih i jugoslovenskih delegacija na najvišem nivou, koje su predvodili N.S. Hruščov i J.B. Tito, zabeleške o međusobnim razgovorima predsednika dveju zemalja, kao i one sa državnim i političkim delatnicima.
Kao posebno značajni istaknuti su: referat N.S. Hruščova na julskom (1955) Plenumu CK KPSS "O rezultatima sovjetsko-jugoslovenskih razgovora", sa svim pripremnim materijalima uz referat, uključujući primedbe A.I. Mikojana, posvećenih analizi prve posete N.S. Hruščova Jugoslaviji posle dužeg prekida odnosa; Informacija N.S. Hruščova o razgovorima sa J.B. Titom i drugim jugoslovenskim rukovodiocima tokom njegovog boravka  u Jugoslaviji, septembra 1956; Informacija o boravku J.B. Tita sa jugoslovenskim rukovodiocima na Krimu u septembru-oktobru 1956. godine, koju je Hruščov poslao Prezidijumu CK KPSS.
Naglašeno je da je arheografska obrada tekstova dokumenata izvršena u saglasnosti sa opšte usvojenim pravilima za izdavanje istorijskih dokumenata i uzimanja u obzir osobenosti partijske dokumentacije. Dokumenta publikovana u zborniku u većini slučajeva su originali: tekstovi – kucani mašinom; potpisi, beleške, po pravilu su – autografi.

Data/Images/yu_sssr_prom_jul_2014_1m.jpg

Data/Images/yu_sssr_prom_jul_2014_2m.jpg

Data/Images/yu_sssr_prom_jul_2014_3m.jpg

Data/Images/yu_sssr_prom_jul_2014_4m.jpg

Data/Images/yu_sssr_prom_jul_2014_5m.jpg

Data/Images/yu_sssr_prom_jul_2014_6m.jpg

Data/Images/yu_sssr_prom_jul_2014_7m.jpg

Data/Images/yu_sssr_prom_jul_2014_8m.jpg

Data/Images/yu_sssr_prom_jul_2014_9m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS