U Moskvi održana promocija knjige "Ruski lekari u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji, Biografski rečnik i ankete (1918-1946)"
Pročitaj mi
Knjiga "Ruski lekari emigranti u Kraljevini SHS/Jugoslaviji – biografski leksikon i ankete", zajednički je projekat Arhiva Jugoslavije i Doma ruske dijaspore "Aleksandar Solženjicin" iz Moskve. Jedinstvena dvojezična publikacija posvećena je ruskim lekarima, emigrantima koji su živeli i radili na teritoriji bivše Jugoslavije.
Priređivači su Milan Medaković, Ranka Rađenović i Nada Petrović iz Arhiva Jugoslavije, a iz Doma ruske dijaspore Marina Sorokina, rukovodilac Naučnog centra i Mihail Gorinov Mlađi, naučni saradnik.
Na promociji, koja je održana 5. decembra 2014. u Domu ruske dijaspore, govorili su: Marina Sorokina, Miladin Milošević, v. d. direktora Arhiva Jugoslavije, Ranka Rađenović i Mihail Gorinov Mlađi.
Rad na knjizi  bio je zanimljiv i izazovan, jer se po prvi put u istoriografiji, predstavljaju lokalni ruski lekari u Srbiji. Prikazan je život ruske emigracije, aktivno integrisane u srpsko društvo preko živopisne interakcije sa njim na svim nivoima. Mnoge od ličnosti u knjizi "ne čame u egzilu", već se profesionalno usavršavaju. Primer je biografija Aleksandra Solona, koji je završio svoju profesionalnu karijeru u Švajcarskoj. Ruski lekari činili su oko 13 odsto ukupnog broja ruskih emigranata sa visokim obrazovanjem i dali veliki doprinos sistemu zdravstvene zaštite Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a zatim Jugoslavije.
Knjiga je izazvala veliku pažnju u naučnim krugovima, i Rusije, i Srbije - autori publikacije počeli su da dobijaju dodatne informacije od kolega istoričara iz raznih ruskih arhiva. Zaključeno je da je knjiga samo otvorila seriju pitanja i da predstavlja tek početak budućeg posla na ovom polju.

Data/Images/pr_moskva_2014_1m.jpg

Data/Images/pr_moskva_2014_2m.jpg

Data/Images/pr_moskva_2014_3m.jpg

Data/Images/pr_moskva_2014_4m.jpg

Data/Images/pr_moskva_2014_5m.jpg

Data/Images/pr_moskva_2014_6m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS