Arhiv, časopis Arhiva Srbije i Crne Gore (Godina IV, br. 1-2)

Naslovna strana časopisa Arhiv br.1 iz 2004. godineTokom 2003. i 2004. godine, zalaganjem redakcije, zaposlenih u Arhivu SCG i ostalih saradnika, realizovan je, i u maju 2004. godine izašao iz štampe novi broj časopisa "Arhiv". Odeven u novo ruho (redizajniranih korica) i sa novom dinamikom izlaženja (polugodišnjak), "Arhiv" je i ovog puta nastojao da obuhvati što širi okvir arhivskih i istoriografskih tema. Na preko 250 strana teksta ovog dvobroja objavljeno je 14 autorskih radova i 17 drugih priloga (publikovanje arhivske građe, prikazi međunarodne saradnje, prikazi knjiga i časopisa i dr) dvadesetšestoro saradnika.

Naslovna strana časopisa Arhiv br.2 iz 2004. godineKao tema broja nametnulo se pitanje valorizacije (vrednovanja) arhivske građe u svetlu novih istoriografskih tendencija. Ovoj temi, kroz koju arhivisti treba da odgovore na zahteve savremene istoriografije, posvećeno je pet radova (9-47). Radovi uglavnom izviru iz prakse arhivista na sređivanju i obradi fondova i pokazuju njihova nastojanja da ponude istraživačima odgovore na izazove pri sagledavanju društvene istorije, shvaćene u najširem smislu.

Ostali radovi u rubrici Arhivistika posvećeni su pitanjima oralne istorije (48-53), fotografije kao istorijskog izvora (54-62), istorije institucije (63-78) i elektronskih dostignuća u radu Arhiva (79-94).

Rubrika Istoriografija obuhvata radove o ideološkom usmerenju srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" (95-109), odnosima Jugoslavije i Zapada u vreme Suecke krize (110-125), pisanju glasila HSS-a "Dom" o skupštinskom atentatu 1928. godine (126-144) i pisanju britanske štampe o jugoslovensko-italijanskim odnosima u periodu 1929-1931. godina (145-159).

Ostale rubrike sadrže kritički objavljena arhivska dokumenta (o kongresu u selu Ba 1944. godine i gledištima UDB-e na Beogradski univerzitet 1951. godine) (160-188), fotogaleriju na temu Knez Pavle Karađorđević (189-196), prikaze iz međunarodne bilateralne i multilateralne arhivske saradnje (197-226), osvrt na rad Seminara društvene istorije u Istraživačkoj stanici Petnica (227-230), prikaze novije arhivističke periodike i istoriografskih publikacija (231-245), te sećanje na preminulog kolegu mr Komnena R. Pijevca (246-247).

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS