Arhiv, časopis Arhiva Jugoslavije (Godina I, br. 1)

Data/Images/aj_cas_2001_kor.jpgNa dan Arhiva Jugoslavije, 21. januara 2001. godine, promovisan je prvi broj časopisa "Arhiv", čiji je osnivač i izdavač Arhiv Jugoslavije. Prema zamislima osnivača, ovaj časopis treba da popuni određenu prazninu u periodici, evidentnu u poslednjoj deceniji u jugoslovenskoj arhivističkoj praksi, da stručnoj i naučnoj javnosti približi rezultate pedesetogodišnje i tekuće delatnosti Arhiva Jugoslavije, da aktivno prati savremena arhivistička znanja, metode, metodologije i arhivističke standarde, da evidentira sistemske stručne i naučne sugestije koje istoriografija i istorijska nauka upućuju arhivistici. Časopisu će od posebnog značaja biti i tekstovi koji se odnose na bilo koji istorijski segment jugoslovenske države i društva, tekstovi koji su nastali makar delom na izvornoj arhivskoj građi koja se čuva u Arhivu Jugoslavije ili u drugim arhivima u zemlji ili inostranstvu; studije, eseji i druge forme saopštavanja istorijske faktografije koji koriste do sada nepoznatu ili manje poznatu arhivsku građu lokalnog, regionalnog ili šireg značaja; teorijske radove koji se tiču arhivistike i istoriografije; publikovaće se i manje poznati, sadržajno vredni i vizuelno zanimljivi dokumenti ili grupe dokumenata (fotografije, karte, plakati i drugo); stručni tekstovi u kojima se izlažu iskustva u primeni novih metoda na obradi fondova, uvođenju novih informacionih tehnologija, savremenog zakonodavstva i druge regulative u vezi sa arhivima, arhivskom građom i njenim korišćenjem. Časopis će pratiti i međunarodne stručne skupove arhivista, zasedanja i odluke međunarodnih asocijacija arhivista, kritike i prikaze arhivističkih i istoriografskih publikacija, časopisa iz zemlje i inostranstva.

Redakcija "Arhiva" i ovim putem obaveštava sve zainteresovane pojedince i arhivske ustanove da u ovom časopisu mogu prezentovati rezultate svojih istraživanja, novosti u metodu rada i sve druge priloge koji mogu doprineti razmeni i unapređenju saznanja u arhivističkoj struci i istorijskoj nauci u skladu sa profilom časopisa čija koncepcija je delom navedena i u ovom tekstu.

Priloge za časopis treba slati na adresu:

Arhiv Srbije i Crne Gore, Vase Pelagića 33, 11000 Beograd, Srbija ili na
e-mail: arhivscg@sezampro.yu

 

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS