Predstavljena monografija Specijalna policija u Beogradu 1941-1944
Pročitaj mi
U prisustvu brojnih gostiju, predstavnika naučnog i kulturnog života, u organizaciji Arhiva Jugoslavije i JP Zavoda za udžbenike, u Arhivu Jugoslavije je 21. oktobra 2014. održana promocija knjige Specijalna policija u Beogradu 1941-1944 autora Branislava Božovića.
Na promociji su govorili Dragoljub Kojčić, v. d. direktora i glavnog i odgovornog urednika Zavoda za udžbenike, recenzent Miladin Milošević, v. d. direktora Arhiva Jugoslavije, mr Dragan Gačić, direktor Istorijskog arhiva Beograda i autor knjige Branislav Božović.
Istaknuto je da je monografija  nastala iz želje da se, na osnovu dugotrajnih istraživanja relevantnih istorijskih izvora, dâ još jedan prilog za upoznavanje istorije Beograda, konkretno perioda okupacije tokom 1941–1944 , koja je  uticala na celokupan život, bila uzročnik i regulator svih zbivanja i bitan činilac  funkcionisanja i rada Uprave grada Beograda, Specijalne policije i svih područnih organa prestoničke opšteupravne i policijske vlasti.
Osim odslikavanju opštih zbivanja u okupiranom Beogradu, u knjizi je posebna pažnja poklonjena prikazivanju Specijalne policije, najaktivnijeg, najagresivnijeg i najodgovornijeg odeljenja Uprave grada Beograda. Sagledano je njeno mesto i uloga u celokupnom bezbednosno-policijskom sistemu okupatorsko-kvislinškog poretka u Srbiji, njena funkcija u očuvanju tog poretka, sredstva kojima se pri tome služila, kao i posledice po stanovništvo uzrokovane njenim delovanjem. Te činjenice bitno su uticale na opredeljivanje autora u pogledu sadržaja, kompozicione strukture i obima pojedinih delova ove knjige.
Monografija Specijalna policija u Beogradu 1941-1944 pripada onom tipu istoriografske literature koji ima uporište u istorijskim izvorima i relevantnoj naučnoj literaturi. Na promociji je posebno ukazano na sadržajno bogatstvo i obimnost arhivske građe Uprave grada Beograda kao sveobuhvatanog izvora autentičnih podataka. U pitanju su brojni dokumenti iz perioda okupacije: naredbe, izveštaji, analize, ocene, prepiska i drugi spisi, lični predmeti hapšenih i sumnjivih lica, opšti predmeti (zbirni materijal) o pojedinim problemima itd.
Promocija knjige završena je kratkim obraćanjem autora knjige koji je naglasio  da su dragocenu pomoću u nastajanju i stvaranju ove monografije pružili recenzenti -  profesor Filozofskog fakulteta dr Ljubodrag Dimić i v. d. direktora Arhiva Jugoslavije Miladin Milošević, a da mu je zaslugom Istorijskog arhiva Beograda relevantna arhivska građa stavljena na uvid.

Data/Images/sp_u_bg_prom_okt_2014_1m.jpg

Data/Images/sp_u_bg_prom_okt_2014_2m.jpg

Data/Images/sp_u_bg_prom_okt_2014_3m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS