Zbornik dokumenata Jugoslavija – Maroko 1957–1990.

Data/Images/dokumenta_yu_ma_57_90_s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: dr Milan Terzić
Priređivači: Jelena Đurišić i Dragan Teodosić
Predgovor: dr Dragan Bogetić
Štampa: Planeta print Beograd
Tiraž: 300 primeraka
Beograd, 2022.

Preuzmite:
- uvod Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (496.00 kB),
- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (202.00 kB)

Zbornik dokumenata Jugoslavija – Maroko 1957–1990. predstavlja nastavak edicije Arhiva Jugoslavije "Dokumenta o spoljnoj politici Jugoslavije". Ukupno je predstavljeno 256 dokumenata i započinje Zabeleškom o razgovorima ambasadora Aleša Beblera sa marokanskim sultanom Mohamedom V i ministrom inostranih poslova Ahmedom Balafrežom prilikom ambasadorove posete Maroku maja 1957, a završava se zabeleškom o razgovoru Slobodana Gligorijevića, predsednika Skupštine SFRJ sa Rašidom Lahluom, ambasadorom Kraljevine Maroko 3. oktobra 1989. godine.
Dokumenta koja se objavljuju u ovoj knjizi nalaze se u arhivskim fondovima Arhiva Jugoslavije: Kabinet predsednika republike (AJ- 837), Predsedništvo SFRJ (AJ-803), Savezno izvršno veće SFRJ (AJ-130), Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije (AJ-507) i Savezna komisija za kulturne veze sa inostranstvom (AJ-559), kao i u Diplomatskom arhivu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (Politička arhiva) što je naznačeno na kraju svakog dokumenta i svedoče o bilateralnim odnosima dve zemlje (političkim, privrednim, trgovinskim, kulturno-prosvetnim, naučnim, saobraćajnim, vojnim i informativnim), kao i međunarodnim i multilateralnim u uslovima Hladnog rata. Dokumenta se objavljuju prvi put u njihovom integralnom tekstu, na latiničnom pismu kako su napisani u originalu (izuzev jednog dokumenta koji je izvorno u ćirilici). Strukturu knjige čine: uvodna reč, predgovor – uvodna studija o jugoslovensko-marokanskim odnosima, dokumenta od br. 1-256, registar ličnih imena i spisak skraćenica.
Zbornik su priredili Jelena Đurišić i Dragan Teodosić, a uvodnu studiju je napisao dr Dragan Bogetić, dopisni član SANU.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS