JUGOSLAVIJA – SSSR, Susreti i razgovori na najvišem nivou rukovodilaca Jugoslavije i SSSR, 1946–1964

Data/Images/kor_yu_ru_odnosi_m.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednici: Miladin Milošević, Vladimir P. Tarasov, Natalija G. Tomilina
Uređivački odbor: A.N. Artizov, D. Bogetić, L.A. Veličanskaja, L.J. Gibijanski, T.A. Džalilov, Lj. Dimić,  M. Milošević, K.V. Nikiforov, N. Petrović, M.J. Prozumenščikov, A.S. Stikalin, V.P. Tarasov, M. Todorović, N.G. Tomilina
Priređivači: L.A. Veličanskaja, T.A. Džalilov, Lj. Dimić (odgovorni priređivač),
M.F. Kiškina-Ivanjenko, M. Milošević, N. Pantelić, A.S. Stikalin
Predgovor: Ljubodrag Dimić, Leonid Gibijanski
Štampa: JP "Službeni glasnik", Beograd
Tiraž: 500 primeraka
Beograd, 2014.

Preuzmite:
- predgovor Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (563 kB),
- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (127 kB)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS