JUGOSLOVENSKO - IRAČKI ODNOSI 1955-1979

 Data/Images/kor_yu_irak_odnosi_sr_m.jpg

Izdavači: Arhiv Jugoslavije, ustanova kulture od nacionalnog značaja
i Ambasada Republike Irak u Srbiji
Za izdavače: Miladin Milošević, dr Falah A. Abdulsada
Glavni i odgovorni urednik: Miladin Milošević
Uređivački odbor: Falah A. Abdulsada, Dragan Bogetić, Ljubodrag Dimić, Dušan Jončić, Miladin Milošević, Mitar Todorović
Priređivači: Nada Pantelić, Milan Medaković
Predgovor: dr Aleksandar Životić
Recenzent: dr Aleksandar Životić
Prevod na arapski: Fathi Salman
Štampa: M-graf, Trstenik
Tiraž: 300 primeraka
Beograd, 2015.

Preuzmite:
- predgovor Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (362 kB),
- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (118 kB)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS