JUGOSLAVIJA – INDONEZIJA, 1945–1967, istraživanja i dokumenti
Pročitaj mi

 Data/Images/kor_yu_ind_odnosi_m.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: Miladin Milošević
Uređivački odbor: Ljubodrag Dimić, Aleksandar Životić, Dušan Jončić, Ranko Milić, Miladin Milošević,Aleksandar Raković, Samuel Samson, Mitar Todorović, Jovan Čavoški
Priređivači: Ljubodrag Dimić, Aleksandar Raković, Miladin Milošević
Predgovor i uvodna studija: Ljubodrag Dimić, Aleksandar Raković, Miladin Milošević
Štampa: JP "Službeni glasnik", Beograd
Tiraž: 300 primeraka
Beograd, 2014.

Preuzmite:
- predgovor i uvodna studija Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (756 kB),
- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (242 kB)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS