Ruski lekari u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji, Biografski rečnik i ankete (1918-1946)
Pročitaj mi

Data/Images/ruski_lekari_u_kraljevini_shs_s.jpg

 

Izdavač: Dom ruske dijaspore "Aleksandar Solženjicin", Arhiv Jugoslavije
Odgovorni urednici: Miladin Milošević, Viktor Moskvin
Priređivači: Mihail Gorunov-ml., Marina Sorokina, Nada Petrović, Milan Medaković, Ranka Rađenović
Obraćanje čitaocu: Miladin Milošević, Viktor Moskvin
Štampa: PPP "Tipografiя Nauka", Moskva
Beograd – Moskva, 2012.

Data/Images/ruski_lekari_u_kraljevini_shs_ru_s.jpg

Knjiga Ruski lekari u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji, Biografski rečnik i ankete (1918-1946), zajednički je projekt Doma ruske dijaspore "Aleksandar Solženjicin" iz Moskve i Arhiva Jugoslavije. U knjizi su na osnovu arhivske građe iz Arhiva Jugoslavije, pre svega fonda Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja Kraljevine Jugoslavije, dati podaci o delu ruske intelektualne elite – lekarima, koji su posle Oktobarske revolucije u Rusiji našli utočište u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevini Jugoslaviji.

Izdanje je dvojezično, na ruskom i srpskom jeziku.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS