"Početak kraja SFRJ" - Dr Miodrag Zečević
Data/Images/aj_kor_poc_kraja_s.jpgZbornik dokumenata trodnevne proširene sednice Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije održane u martu 1962. godine.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS