Izveštaji Ministarstva inostranih poslova za 1938.

 Data/Images/kor_izv_mip_1938_s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: Miladin Milošević, v.d. direktora
Priredila: Jelena Đurišić
Predgovor: prof. dr Mira Radojević
Štampa: JP "Službeni Glasnik"
Tiraž: 500 primeraka
Beograd, 2014.

Preuzmite:
- predgovor Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (231.00 kB),
- napomene priređivača Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (129.00 kB),
- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (160.00 kB),

Iz štampe je izašla 9 knjiga Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1938. godinu iz edicije Izvori za istoriju međunarodnih odnosa 1930–1940. Knjiga sadrži izveštaje iz 16 zemalja: Albanije, Austrije, Belgije, Bugarske, Velike Britanije, Grčke, Egipta, Italije, Mađarske, Nemačke, Poljske, Rumunije, Turske, Francuske, Čehoslovačke i Španije. Mesečni izveštaji su dati hronološki od januara do decembara 1938. Strukturu Izveštaja Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1938. godinu čine: Predgovor prof. dr Mire Radojević, Napomene priređivača Jelene Đurišić, osnovni tekst arhivske građe (koji je u nizu hronološki) sa napomenama, indeksi ličnih imena i geografskih naziva, popis korišćenih arhivskih fondova i zbirki, popis literature, internet izdanja i sadržaj. (Opširnije, vidi: NAPOMENE PRIREĐIVAČA)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS