Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1935. godinu

Data/Images/kor_izv_mip_1935_1s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: v.d. direktora Miladin Milošević
Priredila: Nada Petrović
Predgovor: Prof. dr Mira Radojević
Štampa: M-GRAF Trstenik
Tiraž: 500 primeraka
Beograd, 2011.

Preuzmite:
- predgovor Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (309.00 kB), 
- napomene priređivača Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (219.00 kB), 
- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (247.00 kB) 

 

Šesta knjiga Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1935. godinu obuhvata izveštaje za 18 država: Albaniju, Austriju, Bugarsku, Belgiju, Veliku Britaniju, Grčku, Egipat, Italiju, Mađarsku, Nemačku, Poljsku, Rumuniju, Sjedinjene Američke Države, SSSR, Tursku, Čehoslovačku, Francusku, Španiju i Društvo naroda. Izveštaji su u hronološkom redu od januara do decembra 1935. godine, s tim što izveštaj za juli 1935. godinu nije sačuvan. (Opširnije, vidi: NAPOMENE PRIREĐIVAČA)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS