NOVA IZDANjA - 2020. godina

Jugoslavija i Evropska Unija (1957-1992)

Data/Images/kor_yu_eu_m.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: dr Milan Terzić, direktor Arhiva Jugoslavije
Priređivač: dr Milan Igrutinović
Predgovor: dr Milan Igrutinović
Štampa: Planeta print, Beograd
Tiraž: 300 primeraka
Beograd, 2020.

Preuzmite:
- predgovor Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (504 kB),
- sadržaj Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (103 kB)

Nemci o Kraljevini Jugoslaviji (1920 - 1929)

Data/Images/kor_nemci_o_kj_m.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: dr Milan Terzić, direktor Arhiva Jugoslavije
Autor:  dr Živko Avramovski
Redaktor: dr Milan Koljanin
Predgovor: dr Živko Avramovski
Štampa: Planeta print, Beograd
Tiraž: 500 primeraka
Beograd, 2020.

Preuzmite:
- predgovor Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (159 kB), 
- sadržaj Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (86.2 kB)

STRANCI "Gastarbajteri" Strana stručna radna snaga u privredi Jugoslavije(1945-1950)

Data/Images/kor_stranci_m.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: dr Milan Terzić, direktor Arhiva Jugoslavije
Autor dr Saša Ilić
Predgovor: dr Saša Ilić
Štampa: Planeta print, Beograd
Tiraž: 300 primeraka
Beograd, 2020.

Preuzmite:
- predgovor Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (632 kB), 
- sadržaj Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (137 kB)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS