Časopis Arhiv - godina IX broj 1/2
Data/Images/cas_kor_2008_s.jpg

Izdavač: Arhiv Srbije i Crne Gore

ISSN: 1450-9733

godina: 2008

broj: 1/2

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (54.65 kB)
impresum Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (150.72 kB)
sadržaj časopisa Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (228.34 kB)
spisak saradnika Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (214.21 kB)
katalogizacija Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (88.05 kB)

Sadržaj
CEO TEKST   REZIME

ARHIVISTIKA
Preuzmite u pdf formatu (272.10 kB)  MAS: Strateški pravac 2008–2018, Godišnji generalni sastanak, Kuala Lumpur, 25–26. jul 2008 (prevod s engleskog: Ranka Rađenović)
Preuzmite u pdf formatu (317.09 kB) Aleksandra VranešBiblioteke i arhivi na "otvorenom putu" Preuzmite u pdf formatu (71.51kB)  Preuzmite u pdf formatu (124.40 kB)

ISTORIOGRAFIJA
Preuzmite u pdf formatu (352.43 kB) Milić F. PetrovićRaška oblast u jugoslovenskoj državi 1918–1941. Preuzmite u pdf formatu (73.21 kB)  Preuzmite u pdf formatu (126.73 kB)
Preuzmite u pdf formatu (221.54 kB) Bojan StojnićŠtamparija Glas Krajine d. d.  u Banjaluci 1919–1937 Preuzmite u pdf formatu (105.80 kB)  Preuzmite u pdf formatu (129.08 kB)
Preuzmite u pdf formatu (306.79 kB) Slobodan Selinić, Društvena ishrana u Jugoslaviji 1945–1950 Preuzmite u pdf formatu (75.70 kB)  Preuzmite u pdf formatu (126.24 kB)
Preuzmite u pdf formatu (325.20 kB) Srđan CvetkovićKako je spaljeno pet kilometara dosijea UDB-e Preuzmite u pdf formatu (104.17 kB)  Preuzmite u pdf formatu (125.55 kB)

DOKUMENTA
Preuzmite u pdf formatu (327.80 kB) Dragomir BondžićJedan dokument o dvojezičnom školstvu na Kosovu i Metohiji 1961. godine

INSTITUCIJE
Preuzmite u pdf formatu (272.98 kB)  Preuzmite u pdf formatu (316.63 kB) Konstantin Nikiforov, Institut za slavistiku Ruske akademije nauka  –  centar ruske slavistike
(prevod s ruskog: Aleksej Timofejev)
Preuzmite u pdf formatu (223.76 kBkB)  Preuzmite u pdf formatu (156.98 kB) Hans-Joahim HarderBundesarhiv kao memorija nemačke nacije (prevod s nemačkog: Ranka Rađenović)
Preuzmite u pdf formatu (246.56 kB) Momčilo Pavlović, Institut za savremenu istoriju 1958–2008
Preuzmite u pdf formatu (235.00 kB) Momčilo Mitrović,Vredan jubilej Instituta za noviju istoriju Srbije

GALERIJA
Preuzmite u pdf formatu (1015.87 kB) Zorica Netaj, Međunarodna izložba rada u Torinu 1961. godine

IZ RADA ARHIVA
Preuzmite u pdf formatu (520.76 kB) Nada Petrović, Kulturna i edukativna misija Arhiva SCG 2008. godine
Preuzmite u pdf formatu (284.90 kB) Nada Petrović, Krug kulture
Preuzmite u pdf formatu (302.89 kB) Bojan Stojnić, Pedeset pet godina arhivske djelatnosti na prostoru Republike Srpske 1953–2008

MEĐUNARODNI ARHIVISTIČKI SKUPOVI
Preuzmite u pdf formatu (333.85 kB) Ranka RađenovićXVI međunarodni kongres arhiva, Kuala Lumpur, Malezija, 21–27. jul 2008
Preuzmite u pdf formatu (231.52 kB) Ranka RađenovićSastanak Generalne skupštine EURBIKA i Međunarodni simpozijum, Pariz, Francuska, 17–18. novembar 2008

POGLEDI
Preuzmite u pdf formatu (268.27 kB) Nada Boroš, Neki problemi arhiva Srbije

Preuzmite u pdf formatu (321.60 kB) PRIKAZI
 • Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije
  za 1931. godinu, knjiga II, priredili Nada Petrović i Jelena Bakić, predgovor Momčilo Pavlović, Arhiv Srbije i Crne Gore, Beograd 2007, (527) (Dragomir Bondžić) 
 • Zbornik radova sa međunarodnog okruglog stola Tito–Staljin, Beograd, 25. oktobar 2006, Arhiv Srbije i Crne Gore, Beograd 2007, (209)
  (Stanislav Sretenović)
 •  Milić F. Petrović, Državni rodoslov Kraljevine Jugoslavije/SHS 1918–1941. godine, Prosvetni pregled, Beograd, 2008 (440)
  (Vlado Strugar) 
 • Dr Momčilo Diklić, Srpsko pitanje u Hrvatskoj 1941–1950, Udruženje Srba iz Hrvatske, Beograd, Srpsko kulturno društvo "Zora", Knin, 2004, (442)
  (Gojko Malović)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS