Časopis Arhiv - godina XIII broj 1-2
Data/Images/aj_cas_2012_kor_s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije

ISSN: 1450-9733

godina: 2012

broj: 1-2

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (54.70 kB)
impresumPreuzmite ovaj dokument u pdf formatu (153.00 kB)

sadržaj časopisaPreuzmite ovaj dokument u pdf formatu (112.00 kB)
spisak saradnikaPreuzmite ovaj dokument u pdf formatu (74.40 kB)
katalogizacijaPreuzmite ovaj dokument u pdf formatu (64.60kB)

Sadržaj
CEO TEKST   REZIME

ARHIVISTIKA
Preuzmite u pdf formatu (173 kB) Bojan Đorđević, Nastava arhivistike na Filološkom fakultetu u Beogradu Preuzmite u pdf formatu (18 kB)  Preuzmite u pdf formatu (55.1 kB)
Preuzmite u pdf formatu (182 kB)  Lidija Opojevlić Hofman, Delegacija Kraljevine Jugoslavije pri Komisiji za reparacije u Parizu 1919–1930 Preuzmite u pdf formatu (81.55 kB)  Preuzmite u pdf formatu (54.9 kB)
Preuzmite u pdf formatu (206 kB)  Srđan Mićić, O problemima istraživanja jugoslovenskih stručnih delegacija u arhivima Beča i Carigrada Preuzmite u pdf formatu (17.4 kB)  Preuzmite u pdf formatu (56.2 kB)
Preuzmite u pdf formatu (209 kB) Vesna Đokić, Značaj arhivske građe fondova iz oblasti rada i socijalne politike 1953–1971 Preuzmite u pdf formatu (16.9 kB)  Preuzmite u pdf formatu (51.8 kB)
Preuzmite u pdf formatu (369 kB) Zorica Netaj, Fotografije kao arhivska građa i njihova obrada u Arhivu Jugoslavije Preuzmite u pdf formatu (8.2 kB)  Preuzmite u pdf formatu (53.6 kB)

ISTORIOGRAFIJA
Preuzmite u pdf formatu (250 kB)  Aleksandra M. Pećinar, Zaokret u grčkoj politici prema jugoslovenskoj državi 1919–1922 Preuzmite u pdf formatu (17.9 kB)  Preuzmite u pdf formatu (56.4 kB)
Preuzmite u pdf formatu (236 kB)  Ivan Ristić, Diplomatsko-konzularna predstavništva i predstavnici Kraljevine SHS u Bugarskoj 1920–1929  Preuzmite u pdf formatu (26.7 kB)  Preuzmite u pdf formatu (54.5 kB)
Preuzmite u pdf formatu (179 kB)  Dragomir Bondžić, Studentska saradnja Jugoslavije i Bugarske 1945–1950 Preuzmite u pdf formatu (17 kB)  Preuzmite u pdf formatu (53.1 kB)
Preuzmite u pdf formatu (184 kB)  Ivana Božović, Knez Pavle Karađorđević u izgnanstvu 1946–1976 Preuzmite u pdf formatu (25.7 kB)  Preuzmite u pdf formatu (54.4 kB)
Preuzmite u pdf formatu (234 kB)  Milan Gulić, Stvaranje Đerdapske rečne uprave 1953. godine kao jedan od prvih znakova promjene u odnosima između Jugoslavije i sovjetskog bloka Preuzmite u pdf formatu (21.6 kB)  Preuzmite u pdf formatu (61.6 kB)
Preuzmite u pdf formatu (185 kB)  Vladimir Lj. Cvetković, Prve inicijative za obnovu ekonomskih odnosa Jugoslavije sa zemljama "narodne demokratije" u susedstvu 1953–1954 Preuzmite u pdf formatu (21.4 kB)  Preuzmite u pdf formatu (63.2 kB)
Preuzmite u pdf formatu (208 kB)  Igor Vukonjanski, Položaj državnih činovnika u epohi socijalističke Jugoslavije 1945–1966 Preuzmite u pdf formatu (8.1 kB)  Preuzmite u pdf formatu (53.5 kB)
Preuzmite u pdf formatu (217 kB)  Srđan Cvetković, Špijunaža i delatnost stranih obaveštajnih službi u SFRJ Preuzmite u pdf formatu (20.7 kB)  Preuzmite u pdf formatu (103 kB)

DOKUMENTA
Preuzmite u pdf formatu (308 kB)  Dragan Teodosić, Izveštaji Vladimira Belousova, stipendiste Vlade FNRJ 
Preuzmite u pdf formatu (199 kB)  Milutin Živković, Stenografska beleška sa sastanka Josipa Broza Tita i visokih partijskih funkcionera održanog 20. marta 1967. uoči posete Kosovu i Metohiji

IZ ARHIVISTIČKE PRAKSE
Preuzmite u pdf formatu (621 kB)  Danijela Branković, Arhivske zgrade u Vojvodini – Nove ili namenski adaptirane arhivske zgrade

IZ RADA ARHIVA
Preuzmite u pdf formatu (159 kB)  Nada Petrović, Arhiv Jugoslavije 2012.
Preuzmite u pdf formatu (106 kB)  Dragan Teodosić, Edukacija u Arhivu Jugoslavije

Preuzmite u pdf formatu (633 kB)  GALERIJA

INFORMACIJE
Preuzmite u pdf formatu (106 kB)  Ranka Rađenović, Informacija o XVII Kongresu MAS-a u Brizbejnu – Australija, 21–25. avgust 2012
Preuzmite u pdf formatu (96.7 kB)  Svetlana Perović Ivović, 25 Međunarodno arhivsko savjetovanje „Arhivska praksa 2012“, Tuzla, 27. i 28. septembar 2012.

Preuzmite u pdf formatu (310 kB)  PRIKAZI
  • Slavenko Terzić, Stara Srbija (HIX – XX vek), Drama jedne civilizacije. Raška, Kosovo i Metohija, Skopsko-tetovska oblast, Novi Sad – Beograd 2012 (662) (Ljubodrag Dimić)
  • Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1935. godinu, knjiga VI, priredila Nada Petrović, Predgovor prof. dr Mira Radojević, Arhiv Jugoslavije, Beograd 2011 (519) (Aleksandar Životić)
  • Stevan Bugarski, Ljubomir Stepanov, Srbi u Temišvaru. Mehala, Savez Srba u Rumuniji, Temišvar 2008 (255) (Dejan Jakšić)
  • Dragomir Bondžić, Misao bez pasoša, Međunarodna saradnja Beogradskog univerziteta 1945–1960, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2010 (358) (Vidosava Eraković)
  • Dragan Bogetić, Jugoslovensko-američki odnosi 1961–1971, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2012 (347) (Nada Petrović)
  • Bojan Stojnić, Verica M. Stošić, Ljekarska komora Vrbaske banovine 1929–1941, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2012 (257) (Gojko Malović)
  • Zoran Veljanović, Dobrovoljačka kolonija Mišićevo 1918–1941 – Prilozi za istoriju dobrovoljačkih kolonija u Vojvodini. Arhivska građa i izvori, Novi Sad 2012 (202) (Gojko Malović)
  • Na polzu i izobraženije, Izložba Arhiva Vojvodine – U ogledalu vremena – srpsko građansko društvo na razmeđi vekova kroz Zbirku dr Jovana Milekića (Vesna Bašić)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS