Časopis Arhiv - godina X broj 1/2
Data/Images/cas_kor_2009_s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije

ISSN: 1450-9733

godina: 2009

broj: 1/2

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (54.65 kB)
impresum Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (173.11 kB)
sadržaj časopisa Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (210.82 kB)
spisak saradnika Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (103.18 kB)

katalogizacija Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (63.65 kB)

 

Sadržaj
CEO TEKST   REZIME

ARHIVISTIKA
Preuzmite u pdf formatu (313.43 kB)  Mitar TodorovićPrimena principa slobodne provenijencije u Arhivu Jugoslavije Preuzmite u pdf formatu (47.70kB)  Preuzmite u pdf formatu (83.41 kB)
Preuzmite u pdf formatu (259.28 kB)  Milan JakšićOsvrt na nacrt Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi Preuzmite u pdf formatu (99.45 kB)  Preuzmite u pdf formatu (130.54 kB)
Preuzmite u pdf formatu (361.94 kB)  Tribina Sačuvati i podeliti pamćenje sa drugima. Studija slučaja: Lična arhiva Nikole Tesle
Preuzmite u pdf formatu (223.20 kB)  Goran LatinovićFondovi i zbirke Srpske pravoslavne crkve u hrvatskim arhivima i muzejima Preuzmite u pdf formatu (98.55 kB)  Preuzmite u pdf formatu (129.49 kB)
Preuzmite u pdf formatu (145.49 kB)  Zaključci sa XLI Međunarodne konferencije Okruglog stola arhiva, Malta, 17–21. novembar 2009 (prevod s engleskog: Ranka Rađenović)

ISTORIOGRAFIJA
Preuzmite u pdf formatu (354.85 kB)  Vladan JovanovićPrirodni resursi i njihova eksploatacija – primer Vardarske banovine Preuzmite u pdf formatu (104.15 kB)  Preuzmite u pdf formatu (132.27 kB)
Preuzmite u pdf formatu (304.51 kB)  Ljubomir PetrovićLovna privreda u Kraljevini Jugoslaviji – Prilog istoriji lova Preuzmite u pdf formatu (99.12 kB)  Preuzmite u pdf formatu (130.77 kB)
Preuzmite u pdf formatu (318.49 kB)  Aleksandar Pavlović, Prilog o ekonomsko-socijalom položaju kolonista na Kosovu i Metohiji 1918–1941 Preuzmite u pdf formatu (99.22 kB)  Preuzmite u pdf formatu (131.42 kB)
Preuzmite u pdf formatu (306.04 kB)  Aleksej TimofejevPokušaji uspostavljanja odnosa predstavnika SSSR i pokreta Draže Mihailovića 1941–1942 Preuzmite u pdf formatu (127.12 kB)  Preuzmite u pdf formatu (129.90 kB)
Preuzmite u pdf formatu (309.70 kB)  Srđan CvetkovićPrilog proučavanju amnestija i abolicija političkih osuđenika u Jugoslaviji 1945–1980. Preuzmite u pdf formatu (98.54 kB)  Preuzmite u pdf formatu (129.67 kB)
Preuzmite u pdf formatu (260.96 kB)  Petar DragišićNazad u neizvesnost: Povratak jugoslovenskih emigranata u Jugoslaviju 1945–1951. Preuzmite u pdf formatu (99.96 kB)  Preuzmite u pdf formatu (132.92 kB)

DOKUMENTA
Preuzmite u pdf formatu (331.16 kB)  Ivana DobrivojevićDokument o položaju prosvetnih radnika u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji

GALERIJA
Preuzmite u pdf formatu (1.84 MB)  Zorica Netaj, Zbirka Ljubomira Marića

IZ RADA ARHIVA
Preuzmite u pdf formatu (546.49 kB)  Olivera Porubović-Vidović, Novi sajt Arhiva Jugoslavije – korak bliže istraživačima arhivske građe
Preuzmite u pdf formatu (1.17 MB)  Nada Petrović, Arhiv Jugoslavije 2009. godine

MEĐUNARODNI SKUPOVI
Preuzmite u pdf formatu (280.38 kB)  Olivera MarkovićMeđunarodni naučni skup „Oslobođenje Beograda 1944. godine“, Arhiv Jugoslavije, 20. i 21. oktobar 2009
Preuzmite u pdf formatu (234.05 kB)  Jovan. P. PopovićJesenja  arhivistička škola – Trst 2009.
Preuzmite u pdf formatu (240.84 kB)  Jovan. P. Popović19. Međunarodni arhivski dan Trst 2009.
Preuzmite u pdf formatu (214.24 kB)  Branka DoknićTehnički i sadržinski problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja, Radenci,  25–27. mart 2009.
Preuzmite u pdf formatu (216.98 kB)  Olivera Porubović-VidovićStaž Arhivistička teorija i praksa Pariz, 16. novembar – 4. decembar 2009.
Preuzmite u pdf formatu (214.98 kB)  Angeliki MuzakitiMeđunarodni naučni skup: Migraciona kretanja iz, kroz i u Jugoistočnu Evropu

OSVRTI
Preuzmite u pdf formatu (283.23 kB)  Dragomir Bondžić, O novom doprinosu proučavanju agitprop kulture. Osvrt na zbornik dokumenata Kulturna politika Jugoslavije 1945–1952, 1–2, priredili dr Branka Doknić, Milić F. Petrović, Ivan Hofman, Beograd, Arhiv Jugoslavije, 2009, (613+558).

Preuzmite u pdf formatu (346.95 kB)  PRIKAZI
 • Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1932. godinu, knjiga III, priredila Nada Petrović, predgovor Predrag Simić, Arhiv Srbije i Crne Gore, Beograd 2008, (487) (Dragomir Bondžić) 
 • Journal of the Society of Archivists, Volume 29, Number 1, April  2008 & Number 2, October 2008, (253) (Predrag Krejić)
 • Zoran Veljanović, Jugoslavija, potreba ili zabluda – stvaranje Kraljevine SHS 1918, Istorijski arhiv, Kikinda, 2006,
  (253) (Drago Njegovan)
 • Aleksandar Raković, Jugosloveni i Irska revolucija 1916–1923, Beograd 2009, (291) (Ljubodrag Dimić)
 • Glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske, god. I, br. 1, Banja Luka, 2009, (582) (Gojko Malović) 

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS