Časopis Arhiv - godina VIII broj 1/2
Data/Images/cas_kor_2007_s.jpg

Izdavač: Arhiv Srbije i Crne Gore

ISSN: 1450-9733

godina: 2007

broj: 1/2

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (54.65 kB)
impresum Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (173.88 kB)
sadržaj časopisa Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (210.21 kB)
spisak saradnika Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (210.15 kB)
katalogizacija Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (88.33 kB)

Sadržaj
CEO TEKST   REZIME

ARHIVISTIKA
Preuzmite u pdf formatu (341.95 kB) Olivera Porubović-Vidović, Suzana Srndović, Standardi i preporuke koje se odnose na delatnosti u arhivu
Preuzmite u pdf formatu (824.14 kB) Dokumenti Međunarodnog arhivskog saveta (MAS)
(prevod sa engleskog Ranka Rađenović)
Preuzmite u pdf formatu (257.72 kB) A. H. Artizov, Nova pravila u ruskim arhivima
Preuzmite u pdf formatu (284.49 kB) Ljubodrag Popović, Nerešeni problemi iz stručnog rada srpskih arhiva Preuzmite u pdf formatu (13.31 kB)  Preuzmite u pdf formatu (75.18 kB)
Preuzmite u pdf formatu (239.52 kB) Predrag Krejić, Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u SAD – Vašington 1918–1945 Preuzmite u pdf formatu (39.67 kB)  Preuzmite u pdf formatu (78.34 kB)

ISTORIOGRAFIJA
Preuzmite u pdf formatu (400.95 kB) Sofija Božić, Škola, knjiga, znanje: Osnovno školstvo u Kraljevini SHS Slučaj Srba u Hrvatskoj 1918–1929. Preuzmite u pdf formatu (14.41 kB)  Preuzmite u pdf formatu (79.76 kB)
Preuzmite u pdf formatu (340.27 kB) Milić F. Petrović, Raška oblast u jugoslovenskoj državi 1918–1941. Preuzmite u pdf formatu (13.06 kB)  Preuzmite u pdf formatu (74.53 kB)
Preuzmite u pdf formatu (307.16 kB) Dragomir Bondžić, Planovi za izgradnju Univerzitetskog grada u Beogradu 1947–1951 Preuzmite u pdf formatu (13.78 kB)  Preuzmite u pdf formatu (78.82 kB)
Preuzmite u pdf formatu (353.75 kB) Slobodan Selinić, Život na omladinskim radnim akcijama u Jugoslaviji 1946–1963 Preuzmite u pdf formatu (12.81 kB)  Preuzmite u pdf formatu (163.53 kB)
Preuzmite u pdf formatu (288.25 kB) Aleksandar Životić, Jugoslovenska snoljna politika tokom suecke krize i stabilnost Balkanskog pakta 1956–1957 Preuzmite u pdf formatu (95.82 kB)  Preuzmite u pdf formatu (81.72 kB)
Preuzmite u pdf formatu (314.98 kB) Miomir Gatalović, Poslednja generalova bitka. Stav jugoslovenskih vlasti prema Šarlu de Golu i referendumskoj krizi u Francuskoj 1969 Preuzmite u pdf formatu (13.24 kB)  Preuzmite u pdf formatu (78.75 kB)
Preuzmite u pdf formatu (352.29 kB) Dragan Bogetić, Niksonova poseta Jugoslaviji 1970. Novi američki prilaz politici i pokretu nesvrstanih Preuzmite u pdf formatu (13.99 kB)  Preuzmite u pdf formatu (80.68 kB)

DOKUMENTA
Preuzmite u pdf formatu (322.38 kB) Dušica Bojić, Pisma Tonija Šlegela iz zbirke arhivske građe Istorijskog muzeja Srbije

GALERIJA
Preuzmite u pdf formatu (900.47 kB) Dragoš Petrović, Predrag Krejić, Srpski i jugoslovenski diplomatski predstavnici u Sjedinjenim Američkim Državama 1917–1945

IZ RADA ARHIVA
Preuzmite u pdf formatu (399.40 kB) Nada Petrović, Arhiv Srbije i Crne Gore pred licem javnosti
Preuzmite u pdf formatu (326.31 kB) Milan Medaković, Izložba Knez Pavle Karađorđević kraljevski namespik 1934–1941

MEĐUNARODNI ARHIVISTIČKI SKUPOVI
Preuzmite u pdf formatu (331.94 kB) Ranka Rađenović, XL međunarodna konferencija Okruglog stola arhiva Kvebek, Kanada, 11–17. novembar 2006
Preuzmite u pdf formatu (399.18 kB) Dušan Jončić, Staž Arhivistička teorija i praksa – Arhivi i novi pravci informacija u okviru programa Courants du Monde, Pariz,19. novembar – 7. decembar 2007
Preuzmite u pdf formatu (232.28 kB) Jovan P. Popović, Međunarodno arhivsko savetovanje 17. Međunarodni arhivski dan Trst 2007
Preuzmite u pdf formatu (256.48 kB) Jovan P. Popović, Jesenja arhivistička škola Trst 2007
Preuzmite u pdf formatu (218.18 kB) Branka Doknić, Savetovanje u Radencima, Slovenija, 28–30. mart 2007

ZAŠTITA
Preuzmite u pdf formatu (354.61 kB) Snežana Gajić, Mikroorganizmi na građi Arhiva Srbije
Preuzmite u pdf formatu (471.12 kB) Svetlana Perović-Ivović, Zaštita arhivskih kolekcija tokom izložbe

Preuzmite u pdf formatu (361.91 kB) PRIKAZI
  • Dušan Jončić, dr Gojko Malović, Saša Ilić, Nada Petrović, Vodič kroz zbirke, Arhiv Srbije i Crne Gore, Beograd 2007, 193 (Dragomir Bondžić)
  • Suzana Srndović, Probuđeni arhivi. Arhivistički časopisi u Srbiji
  • Dr Momčilo Mitrović, Srpska nacionalna čast pred zakonom 1945. godine, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2007 (579) (Vesna Đikanović)
  • Dva zbornika radova Instituta za noviju istoriju Srbije: Pisati istoriju Jugoslavije: Viđenje srpskog faktora, Beograd 2007 (429); Srbi i Jugoslavija, Država, društvo, politika, Beograd 2007 (397) (Momčilo Mitrović)
  • Ivana Pajić (prir.), Bibliografski pregled doktorskih disertacija profesora Pravnog fakulteta u Beogradu 1941–2005,Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2007, (84) (Momir Milojević)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS