Časopis Arhiv - godina VII broj 1/2
Data/Images/aj_cas_2006_kor_no1.jpg

Izdavač: Arhiv Srbije i Crne Gore

ISSN: 1450-9733

godina: 2006

broj: 1/2

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (54.65 kB)
impresum Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (82.28 kB)
sadržaj časopisa Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (51.80 kB)
spisak saradnika Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (53.96 kB)
katalogizacija Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (29.66 kB)

Sadržaj
CEO TEKST   REZIME

ARHIVISTIKA
Preuzmite u pdf formatu (164.52 kB) Gojko Malović, Ustanove agrarne reforme Kraljevine Jugoslavije 1919–1941 Preuzmite u pdf formatu (11.37 kB)  Preuzmite u pdf formatu (46.63 kB)
Preuzmite u pdf formatu (132.87 kB) Ivan Hofman, Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ 1950–1953 – ustanova i njena arhivska građa Preuzmite u pdf formatu (52.68 kB)  Preuzmite u pdf formatu (48.26 kB)
Preuzmite u pdf formatu (135.55 kB) Jelena Pavlićević, Vrhovni privredni sud, Prilog proučavanju prvih godina rada privrednih sudova (1954–1958) u Jugoslaviji na osnovu građe fonda Vrhovni privredni sud Preuzmite u pdf formatu (8.04 kB)  Preuzmite u pdf formatu (46.90 kB)
Preuzmite u pdf formatu (214.85 kB) Kler Sibil, Međunarodni seminar "Standardi za opisivanje arhivskih dokumenata", Moskva 8–11. februara 2005. Standardi međunarodnog arhivskog saveta: ISAD(G) i ISAAR(CPF)
(prevod sa engleskog Olivera Porubović-Vidović)
Preuzmite u pdf formatu (125.34 kB) Dušan Jončić, Počeci međunarodne saradnje Arhiva Jugoslavije Preuzmite u pdf formatu (9.23 kB)  Preuzmite u pdf formatu (47.57 kB)

ISTORIOGRAFIJA
Preuzmite u pdf formatu (196.20 kB) Momčilo Mitrović, Venčačka vinogradarska zadruga u ogledalu štampe Preuzmite u pdf formatu (8.45 kB)  Preuzmite u pdf formatu (43.89 kB)
Preuzmite u pdf formatu (142.74 kB) Predrag Krejić, Priznanje Kraljevine SHS od strane država Južne i Centralne Amerike Preuzmite u pdf formatu (8.70 kB)  Preuzmite u pdf formatu (46.95 kB)
Preuzmite u pdf formatu (221.73 kB) Ljubomir Petrović, Zadrugarstvo ratnih invalida u Kraljevini Jugoslaviji Preuzmite u pdf formatu (8.94 kB)  Preuzmite u pdf formatu (46.95 kB)
Preuzmite u pdf formatu (212.22 kB) Dragomir Bondžić, Društvo "Nikola Tesla" za unapređenje nauke i tehnike 1936–1954 Preuzmite u pdf formatu (9.36 kB)  Preuzmite u pdf formatu (48.94 kB)
Preuzmite u pdf formatu (153.98 kB) Srđan Cvetković, Uloga OZN-e u likvidaciji "narodnih neprijatelja" 1944–1945, Šta kriju arhivi OZN-e o revolucionarnom teroru 1944/1945 Preuzmite u pdf formatu (10.85 kB)  Preuzmite u pdf formatu (52.54 kB)
Preuzmite u pdf formatu (353.43 kB) Dragan Bogetić, Politička pozadina i stvarni domašaj saradnje Tito – Nehru 1954–1964 Preuzmite u pdf formatu (9.46 kB)  Preuzmite u pdf formatu (47.99 kB)

DOKUMENTA
Preuzmite u pdf formatu (158.93 kB) Predrag Krejić, Odabrana dokumenta o Nikoli Tesli iz fondova Arhiva Srbije i Crne Gore

GALERIJA
Preuzmite u pdf formatu (1.08 MB) Predrag Krejić, Iz zbirke fotografija Muzeja Nikola Tesla

IZ RADA ARHIVA
Preuzmite u pdf formatu (101.08 kB) Miladin Milošević, Zaostavština kneza Pavla Karađorđevića
Preuzmite u pdf formatu (164.52 kB) Nada Petrović, Izložba Tito – Staljin u Arhivu Srbije i Crne Gore
Preuzmite u pdf formatu (2.88 MB) Nada Petrović, Izložba Aleksandar Prvi – kralj Jugoslavije 1918–1934. u Arhivu Srbije i Crne Gore

ARHIVISTIČKI SKUPOVI
Preuzmite u pdf formatu (354.26 kB) Milić F. Petrović, Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2–4. novembar 2006.
Preuzmite u pdf formatu (133.64 kB) Milić F. Petrović, Savetovanje arhivskih radnika Vojvodine, Novi Sad, 7–8. decembar 2006.

Preuzmite u pdf formatu (194.50 kB) PRIKAZI
  • Dragan Bogetić, Nova strategija spoljne politike Jugoslavije 1956–1961. Beograd, Institut za savremenu istoriju, 2006 (Nada Petrović)
  • Bogdan Lekić, Arhivistika, Beograd 2006 (Milić F. Petrović)
  • Jovan P. Popović, Pravni sistem zaštite arhivske građe i registraturskog materijala i način kancelarijskog poslovanja na nivou Državne zajednice Srbije i Crne Gore i republika Srbije i Crne Gore. Beograd 2003 (Jovan Pejin)
  • Dr Azem Kožar, Arhivistika u teoriji i praksi, Tuzla 2006 (Jovan Popović)
  • Momčilo Pavlović, Božica Mladenović, Kosta Milovanović Pećanac 1879-1944. Biografija (Dragoš Petrović)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS