Časopis Arhiv - godina VI broj 1/2
Data/Images/aj_cas_2005_kor_no1.jpg

Izdavač: Arhiv Srbije i Crne Gore

ISSN: 1450-9733

godina: 2005

broj: 1/2

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (54.65 kB)
impresum Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (76.80 kB)
sadržaj časopisa Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (91.30 kB)
spisak saradnika Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (60.43 kB)
katalogizacija Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (29.72 kB)

Sadržaj
CEO TEKST   REZIME

ARHIVISTIKA

Preuzmite u pdf formatu (155.54 kB)

Preuzmite u pdf formatu (90.99 kB)

Preuzmite u pdf formatu (88.80 kB)

Preporuke Odbora ministara Saveta Evrope državama članicama – R(2000)13 –o evropskoj politici o dostupnosti arhivske građe,

R(2002)2 – o dostupnosti službenih dokumenata,

R(2003)15 – o arhiviranju elektronskih dokumenata u pravnom sektoru

(uvod i prevod sa engleskog Ranka Rađenović)

Preuzmite u pdf formatu (176.22 kB) Stanislav G. Jeremjejev, Standard za opisivanje arhivske građe Encoded archival description (EAD) (prevod sa ruskog Suzana Srndović)
Preuzmite u pdf formatu (237.62 kB) Milena Todorakova, Arhivi u Bugarskoj (prevod sa bugarskog Svetlana Stojanova i Ranka Rađenović)

ISTORIOGRAFIJA
Preuzmite u pdf formatu (211.51 kB) Viktor Mirčić, Francusko-srpska banka a.d. Beograd, 1910 – 1951 Preuzmite u pdf formatu (4.47 kB)  Preuzmite u pdf formatu (44.34 kB)
Preuzmite u pdf formatu (114.27 kB) Bojan Simić, Partijski presbiro Jugoslovenske radikalne zajednice Preuzmite u pdf formatu (3.03 kB)  Preuzmite u pdf formatu (40.49 kB)
Preuzmite u pdf formatu (136.93 kB) Vesna Đikanović, Jugoslovensko iseljeništvo u SAD u vreme velike ekonomske krize 1929–1934 Preuzmite u pdf formatu (2.94 kB)  Preuzmite u pdf formatu (40.36 kB)
Preuzmite u pdf formatu (220.58 kB) Slobodan Selinić, Omladina gradi Jugoslaviju (Savezne omladinske radne akcije u Jugoslaviji 1946 – 1963). Preuzmite u pdf formatu (3.85 kB)  Preuzmite u pdf formatu (41.38 kB)
Preuzmite u pdf formatu (196.62 kB) Dragan Bogetić, Prekid diplomatskih odnosa Jugoslavije i SR Nemačke Preuzmite u pdf formatu (4.85 kB)  Preuzmite u pdf formatu (45.6 kB)
Preuzmite u pdf formatu (190.27 kB) Dragan Petrović, Francusko- jugoslovenski odnosi u vreme alžirskog rata: godina 1961 Preuzmite u pdf formatu (10.97 kB)  Preuzmite u pdf formatu (43.26 kB)

DOKUMENTA
Preuzmite u pdf formatu (165.68 kB) Jelena Bakić, Danak za Izrael (Izveštaji o potapanju broda Patria u luci Haifa krajem 1940)
Preuzmite u pdf formatu (706.16 kB) Lidija Opojevlić, Doneseno iz Kaira (Britansko uputstvo za Jugoslovensku propagandu)

GALERIJA
Preuzmite u pdf formatu (442.80 kB) Miladin Milošević, Povodom 55-godišnjice od osnivanja Arhiva

MEĐUNARODNI SEMINARI
Preuzmite u pdf formatu (162.79 kB) Suzana Srndović, Međunarodni seminar "Standardi za opisivanje arhivskih dokumenata", Moskva, 8–11. februara 2005.
Preuzmite u pdf formatu (188.09 kB) Olivera Porubović-Vidović, Međunarodni stručni arhivistički staž (Stage technique international ďarchives), Pariz, 6. aprila – 15. juna 2005.

Preuzmite u pdf formatu (189.20 kB) PRIKAZI
  • Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije 1930, Zbornik radova, priredili Nada Petrović, Saša Ilić, Beograd 2005 (Momčilo Pavlović)
  • Slobodan Selinić, Beograd 1960 –1970, snabdevanje i ishrana (Sanja Petrović-Todosijević)
  • Velike sile i male države u hladnom ratu 1945 – 1955 (slučaj Jugoslavije), Zbornik radova sa međunarodne konferencije, Beograd 3 – 4. novembar 2003 (Dragomir Bondžić)
  • Balkanski pakt 1953-1954, Zbornik dokumenata iz Arhiva Vojnoistorijskog instituta, Arhiva Ministarstva spoljnih poslova i Arhiva Josipa Broza Tita (1952-1960), Beograd 2005, (Ljubodrag Dimić)
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS