Časopis Arhiv - godina V broj 1
Data/Images/aj_cas_2004_kor1_no1.jpg

Izdavač: Arhiv Srbije i Crne Gore

ISSN: 1450-9733

godina: 2004

broj: 1

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (54.65 kB)
impresum Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (140.84 kB)
sadržaj časopisa Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (115.10 kB)
spisak saradnika Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (65.79 kB)
ispravke Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (50.94 kB)
katalogizacija Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (38.33 kB)

Sadržaj
CEO TEKST   REZIME

ARHIVISTIKA
Preuzmite u pdf formatu (208.99 kB) Dušan Jončić, Valorizacija dokumenata. Iskustva Direkcije arhiva Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske Preuzmite u pdf formatu (21.72 kB)  Preuzmite u pdf formatu (59.83 kB)
Preuzmite u pdf formatu (163.68 kB) Milić F. Petrović, Narodna banka Jugoslavije – više arhivskih fondova u jednoj instituciji Preuzmite u pdf formatu (26.01 kB)  Preuzmite u pdf formatu (59.63 kB)
Preuzmite u pdf formatu (218.44 kB) Vladimir Žumer, Pristup javnim podacima, informacijama, dokumentima i arhivskoj građi u Republici Sloveniji Preuzmite u pdf formatu (19.74 kB)  Preuzmite u pdf formatu (51.43 kB)
Preuzmite u pdf formatu (208.19 kB) Jelena Bakić, Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Jerusalimu 1936-1945 (1937-1946). Istorijska beleška Preuzmite u pdf formatu (21.36 kB)  Preuzmite u pdf formatu (53.73 kB)
Preuzmite u pdf formatu (100.47 kB) Svetlana Perović-Ivović, Snežana Stojanović-Vujić, Iz istorijata zaštite pisanih spomenika kulture Preuzmite u pdf formatu (19.74 kB)  Preuzmite u pdf formatu (52.12 kB)
Preuzmite u pdf formatu (146.68 kB) Nada Jovetić, Oštećenja arhivske građe i knjiga izazvana dejstvom bakterija i mere za njihovo sprečavanje i sanaciju Preuzmite u pdf formatu (17.73 kB)  Preuzmite u pdf formatu (47.78 kB)

ISTORIOGRAFIJA
Preuzmite u pdf formatu (181.72 kB)  Preuzmite u pdf formatu (197.15 kB) Andrej Šemjakin, Istorija "crkve Vronskog" u dokumentima ruskih arhiva Preuzmite u pdf formatu (21.81 kB)
Preuzmite u pdf formatu (224.11 kB) Predrag Krejić, Poslanstvo Kraljevine Srbije i Kraljevine SHS za Dansku i Norvešku – Kopenhagen 1918-1920 Preuzmite u pdf formatu (20.56 kB)  Preuzmite u pdf formatu (51.56 kB)

DOKUMENTI
Preuzmite u pdf formatu (178.85 kB) Ivan Hofman, Jugosloveni na studijama u Poljskoj i Rezolucija Informbiroa 1948. godine

GALERIJA
Preuzmite u pdf formatu (473.73 kB) Saša Ilić, Američki komitet za pomoć Jugoslaviji 1944-1948

Preuzmite u pdf formatu (201.05 kB) PRIKAZI
  • Отечественные архивы, Научно-практический журнал 1-6, 2002; 1-6, 2003- Moskva (Ranka Rađenović)
  • Dragan Bogetić, Slobodanka Kovačević, Hronologija jugoslovensko-bugarskih odnosa 1878-2003. godine, (Nada Petrović)
  • Jugoslavija i Bugarska dobri evropski susedi, prir. Radmila Nakarada, Jovan Teokarević (Nada Petrović)
  • Džon Luis Gedis, Hladni rat. Mi danas znamo (Petar Dragišić)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS