Časopis Arhiv - godina XX, broj 1-2
Data/Images/cas_kor_2019_s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije

ISSN: 1450-9733

godina: 2019

broj: 1-2

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (240.00 KB)
impresum Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (342.00 KB)
sadržaj časopisa Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (322.00 KB)
katalogizacija Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (186.00 kB)

CEO TEKST  

ARHIVISTIKA
Preuzmite u pdf formatu (545 kB) Suzana Srndović, Ivana Božović, Arhivski fondovi Kraljevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ili se ne nalaze u Arhivu Jugoslavije
Preuzmite u pdf formatu (1.4 MB) Lidija Opojevlić Hofman, Savezni savet za zdravstvo i socijalnu politiku 1967–1971 (1967–1972) – ustanova i arhivska građa 
Preuzmite u pdf formatu (1.3 MB) Stanojka Jegdić, Glodari u arhivima – oštećenja na arhivskoj građi i bolesti koje mogu preneti na zaposlene
ISTORIOGRAFIJA
Preuzmite u pdf formatu (512 kB) Uroš Miketić, Prilog proučavanju društveno- ekonomskih prilika Srba gnjilanske oblasti krajem XIX i početkom XX veka – Carigradski glasnik (1895–1909)− dobrovoljac, diplomata, logoraš i saradnik francuskog pokreta otpora
Preuzmite u pdf formatu (360 kB) Vladimir Krstić, Neuspešna eksploatacija pečujskih rudnika
Preuzmite u pdf formatu (530 kB) Ivan Ristić, Rad vojne obaveštajne službe Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca prema Bugarskoj (s posebnim osvrtom na obaveštajnu delatnost Tanasija Dinića)
Preuzmite u pdf formatu (516 kB) Nikolina Miljević, Politički pregovori o federalizaciji Jugoslavije i stvaranju Banovine Hrvatske
Preuzmite u pdf formatu (416 kB) Andrej Borisovič Edemski, Momir N. Ninković, Obnavljanje kulturne saradnje Jugoslavije i Sovjetskog Saveza 1954. godine
Preuzmite u pdf formatu (403 kB) Nemanja Dimitrijević, Poseta Leonida Brežnjeva Jugoslaviji 15–17. novembra 1976.
DOKUMENTA
Preuzmite u pdf formatu (525 kB) Saša Ilić, Život u Jugoslaviji 1945. godine Dopisnik Rojtersa o jugoslovenskoj svakodnevici i perspektivama
INFORMACIJE
Preuzmite u pdf formatu (348 kB) Svetlana Perović Ivović, Međunarodna konzervatorska konferencija Čišćenje: etika, tehnika i estetika 28–29. oktobar 2019, Galerija Matice srpske, Novi Sad
Preuzmite u pdf formatu (505 kB) PRIKAZI
  • Slobodan Selinić, Književna diplomatija. Međunarodna saradnja jugoslovenskih pisaca od sredine pedesetih do kraja sedamdesetih godina 20. veka, Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 2019, (426 ) (Dragomir Bondžić)
  • Rusija/SSSR i državnost Srbije/Jugoslavije, Zbornik radova, knj. 37, Beograd: Istorijski institut, Moskva: Institut za slavistiku Ruske akademije nauka, 2018, (371) (Dalibor Kukić) 
  • Učiteljska škola "Veljko Dugošević" Požarevac: Letopis škole 1947–1974, priredila Slobodanka Cvetković, Požarevac, Istorijski arhiv Požarevac, 2017, 87 str. (Dragomir Bondžić)
  • Zoran Knežev, Novi Sad: prošlost u pričama, Novi Sad, 2017, (541) (Dejan Jakšić)
  • Eckhart G. Franz - Thomas Lux, Einführung in die Archivkunde, Darmstadt, WBG, 2018, (209) (Milovan Cvetanović)
  • Davor Lazarević, Ruska emigracija u Pirotu, Pirot, Istorijski arhiv Pirot, 2019, (225) (Dalibor Kukić)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS