Časopis Arhiv - godina XVIII, broj 1-2
Data/Images/cas_kor_2017_s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije

ISSN: 1450-9733

godina: 2017

broj: 1-2

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (171.00 kB)
impresum Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (323.00 kB)
sadržaj časopisa Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (234.00 kB)
spisak saradnika Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (226.00 kB)
katalogizacija Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (99.90 kB)
Sadržaj
CEO TEKST   REZIME

ARHIVISTIKA
Preuzmite u pdf formatu (463 kB) Dragan Teodosić, Razvoj ideje objavljivanja arhivske građe tokom XX veka u Jugoslaviji / Srbiji Preuzmite u pdf formatu (114 kB)  Preuzmite u pdf formatu (153 kB)
Preuzmite u pdf formatu (571 kB) Marko Radovanović, Digitalizacija foto-arhive „Tanjug“ Foto-arhiva: sadržaj i stanje građe Preuzmite u pdf formatu (113 kB)  Preuzmite u pdf formatu (149 kB)
Preuzmite u pdf formatu (206 kB) Jelena Kovačević, Vidosava Eraković, Marko Radovanović, Foto-arhiva novinske agencije „Tanjug“ kao istorijski izvor (Primer – Poseta predsednika Sjedinjenih Država Meksika Adolfa Lopeza Mateosa Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, 29. mart – 1. april 1963)
ISTORIOGRAFIJA
Preuzmite u pdf formatu (515 kB) Ivan Ristić, Jugoslovensko-bugarska konferencija u Nišu 1923. godine (Niški sporazum) Preuzmite u pdf formatu (144 kB)  Preuzmite u pdf formatu (150 kB)
Preuzmite u pdf formatu (293 kB) Ivana Božović, Privredna saradnja Kraljevine SHS/Jugoslavije i Južnoafričke Unije Preuzmite u pdf formatu (112 kB)  Preuzmite u pdf formatu (148 kB)
Preuzmite u pdf formatu (348 kB) Draženko Đurović, Sarajevska štampa o stvaranju Banovine Hrvatske i preuređenju Kraljevine Jugoslavije 1939–1941. Preuzmite u pdf formatu (112 kB)  Preuzmite u pdf formatu (148 kB)
Preuzmite u pdf formatu (542 kB) Zoran Stevanović, Rudolf Šmit i pljačka arhivske građe – Pljačka i uništavanje Državne arhive u Novom Sadu u Drugom svetskom ratu Preuzmite u pdf formatu (114 kB)  Preuzmite u pdf formatu (153 kB)
Preuzmite u pdf formatu (305 kB) Filip Škiljan, Prevjeravanja pravoslavnih Srba u Goričkom arhiđakonatu (Karlovac i okolica) između 1941. i 1945. godine Preuzmite u pdf formatu (112 kB)  Preuzmite u pdf formatu (147 kB)
Preuzmite u pdf formatu (344 kB) Aleksandra Đorđević, Drugarice i (ne)prijateljice – učešće Antifašističkog fronta žena Jugoslavije u radu Međunarodne demokratske federacije žena 1945–1950. Preuzmite u pdf formatu (113 kB)  Preuzmite u pdf formatu (150 kB)
Preuzmite u pdf formatu (362 kB) Milan Radovanović, Organizovana emigracija kapitala – "Zbirni račun repatriraca za Izrael" 1948–1952. Preuzmite u pdf formatu (113 kB)  Preuzmite u pdf formatu (152 kB)
Preuzmite u pdf formatu (424 kB) Jelena Manojlović, Odnos Jugoslavije prema ujedinjenju Egipta i Sirije u Ujedinjenu Arapsku Republiku Preuzmite u pdf formatu (113 kB)  Preuzmite u pdf formatu (151 kB)
Preuzmite u pdf formatu (331 kB) Borko Masalušić, Poseta Josipa Broza Tita Indoneziji 1958. godine Preuzmite u pdf formatu (114 kB)  Preuzmite u pdf formatu (152 kB)
Preuzmite u pdf formatu (324 kB) Milan Stevanović, Američka "mirovna ofanziva" – Druga poseta Averela Harimana i Jugoslavija krajem 1965. i početkom 1966. Preuzmite u pdf formatu (145 kB)  Preuzmite u pdf formatu (151 kB)
Preuzmite u pdf formatu (285 kB) Branka Doknić, Teorija konvergencije u uslovima (bes)kraja ideologije Preuzmite u pdf formatu (113 kB)  Preuzmite u pdf formatu (150 kB)
DOKUMENTA
Preuzmite u pdf formatu (317 kB) Dragan Teodosić, Dokumenta o organizaciji Tajnog redarstva na prostoru Bačke, Banata i Baranje 1919–1923.
Preuzmite u pdf formatu (431 kB) Ivan Hofman, Film Bitka na Neretvi, car Samuilo i Bugari – tri dokumenta iz 1967. godine
IZ RADA ARHIVA
Preuzmite u pdf formatu (396 kB) Dušan Jončić, Arhiv Jugoslavije u 2015. godini
INFORMACIJE
Preuzmite u pdf formatu (296 kB) Branka Doknić, Savetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Jajce, Bosna i Hercegovina, 18–19. maj 2017.
Preuzmite u pdf formatu (302 kB) Svetlana Perović Ivović, Arhivistička radionica Evidencije o arhivskoj građi – revizija i nova rešenja, Čačak, Republika Srbija, 13. septembar 2017.
Preuzmite u pdf formatu (299 kB) Jelena Kovačević, Marko Radovanović, Dragan Teodosić, Međunarodni arhivistički skup Deseti subotički arhivski dan, Subotica, Republika Srbija, 21–22. septembar 2017.
Preuzmite u pdf formatu (246 kB) Branka Doknić, 27. Međunarodni arhivistički dan, Trst, Italija, 16–17. oktobar 2017.
Preuzmite u pdf formatu (302 kB) Ranka Rađenović, Međunarodna naučno-prosvetna konferencija "1917. godina u istoriji i sudbini Ruske emigracije", Moskva, Ruska
Federacija, 26–29. oktobar 2017.
OSVRTI
Preuzmite u pdf formatu (354 kB) Nova serija svezaka Analitičkog inventara Arhiva Vojvodine – Ministarstvo vera i prosvete Kraljevine Ugarske Žužana Mezei / Mezei Zsuzsanna, Ministarstvo vera i prosvete Kraljevine Ugarske (1867–1918) / Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918), Analitički inventar / Analitikus leltár, Sveska 1, Arhiv Vojvodine, Novi Sad 2016, str. 482, (Dejan Jakšić)
Preuzmite u pdf formatu (302 kB) PRIKAZI
Andrej Rodinis, Velika praznina – Njemački ratni zarobljenici na radu u Bosni i Hercegovini, Tuzla, 2017, 282 (Gojko Malović)
Preuzmite u pdf formatu (298 kB) IN MEMORIAM
  • Momčilo Momo Anđelković 1941–2017 (Jovan P. Popović)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS