Časopis Arhiv - godina XVI, broj 1-2.
Data/Images/aj_cas_2015_kor_s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije

ISSN: 1450-9733

godina: 2015

broj: 1-2

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (171.00 kB)
impresum Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (199.00 kB)
sadržaj časopisa
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (173.00 kB)
spisak saradnika Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (162.00 kB)
katalogizacija Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (123.00kB)
CEO TEKST   REZIME

ARHIVISTIKA
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (313 kB) Ljiljana Dožić, Standardi međunarodnog arhivskog saveta u kontekstu savremene arhivske paradigme Preuzmite u pdf formatu (44.3 kB)  Preuzmite u pdf formatu (96.9 kB)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (254 kB) Aleksandar Raković, O smeštanju arhivske građe Međunarodnog krivičnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (Haškog tribunala) Preuzmite u pdf formatu (42.9 kB)  Preuzmite u pdf formatu (87.8 kB)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (206 kB) Mila Mihajlović, Fotografija: dokument, izvor i svedok istorije Preuzmite u pdf formatu (42.7 kB)  Preuzmite u pdf formatu (82.2 kB)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (315 kB) Marko Radovanović, Foto-albumi Muzeja istorije Jugoslavije
Preuzmite u pdf formatu (43.4 kB)  Preuzmite u pdf formatu (85.8 kB)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (519 kB) Slaven Čolović, Upotreba slobodnog softvera u ustanovama kulture – primer Pekiderma kao novog vida komunikacije
Preuzmite u pdf formatu (43.2 kB)  Preuzmite u pdf formatu (86.6 kB)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (215 kB) Radmila Nedeljković, Javni beležnici – notari i arhivska građa
Preuzmite u pdf formatu (43 kB)  Preuzmite u pdf formatu (85.7 kB)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (236 kB) Vukadin Šljukić, Digitalizacija mikrofilma – konverzija arhivskih dokumenata Preuzmite u pdf formatu (48.2 kB)  Preuzmite u pdf formatu (87.9 kB)
ISTORIOGRAFIJA
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (256 kB) Srđan Mićić, Problemi i zloupotrebe u jugoslovenskoj diplomatskoj kurirskoj službi, 1918–1941. Preuzmite u pdf formatu (49 kB)  Preuzmite u pdf formatu (92.7 kB)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (261 kB) Jelena Kovačević, Frakcijske borbe među članovima KPJ u Sremskomitrovačkoj kaznioni, 1937–1939. Preuzmite u pdf formatu (89.6 kB)  Preuzmite u pdf formatu (89.5 kB)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (291 kB) Ivan M. Becić, Privatni novčani zavodi u Aleksincu između dva svetska rata Preuzmite u pdf formatu (53.9 kB)  Preuzmite u pdf formatu (97.4 kB)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (341 kB) Srđan Cvetković, Pobuna kulaka. Represija prema seljacima u Srbiji i otpori na selu 1945–1953. Preuzmite u pdf formatu (51.4 kB)  Preuzmite u pdf formatu (95.3 kB)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (276 kB) Milan Radovanović, Iz izbeglištva u emigraciju – Političke izbeglice iz zemalja Informbiroa u organizovanom iseljavanju Jevreja iz Jugoslavije u Izrael 1948–1952. Preuzmite u pdf formatu (58.2 kB)  Preuzmite u pdf formatu (95.9 kB)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (221 kB) Vidosava Eraković, Titova „američka turneja“ 1963. godine – poseta Brazilu, Čileu, Boliviji, Peruu i Sjedinjenim Američkim Državama Preuzmite u pdf formatu (97.1 kB)  Preuzmite u pdf formatu (95.2 kB)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (220 kB) Preuzmite u pdf formatu (257 kB)  Boris Novoseljcev, Kriza politike nesvrstavanja u drugoj polovini 60-ih godina i razgovori rukovodilaca Indije, UAR i Jugoslavije u Delhiju (1966)
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (267 kB) Petar Dragišić, "È morto il compagno Tito". Izveštavanje organa Komunističke partije Italije (L'Unità) o smrti Josipa Broza Tita Preuzmite u pdf formatu (48.3 kB)  Preuzmite u pdf formatu (92.8 kB)
IZ RADA ARHIVA
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (246 kB) Dušan Jončić, Arhiv Jugoslavije u 2015. godini
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (779 kB) Stanojka Jegdić, Šteta od insekata „slučajnih prolaznika“ koja može biti naneta arhivskoj građi
INFORMACIJE
Data/Images/citaj.png Preuzmite u pdf formatu (220 kB) Ranka Rađenović, Međunarodna naučna konferencija – Ruska emigracija u borbi s fašizmom, Moskva, 14–15. maj 2015.
Preuzmite u pdf formatu (464 kB) GALERIJA
Preuzmite u pdf formatu (241 kB) PRIKAZI
  • L.A. Veličanskaja, T.A. Džalilov, Lj. Dimić (odgovorni priređivač), M.F. Kiškina-Ivanjenko, M. Milošević, N. Pantelić, A. S. Stikalin (priređivači), Jugoslavija – SSSR. Susreti i razgovori na najvišem nivou rukovcodilaca Jugoslavije i SSSR, tom I (1946–1964), Arhiv Jugoslavije, Beograd 2014 (780) (Aleksandar Životić)
  • Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1938. godinu, knjiga IX, priredila Jelena Đurišić, Arhiv Jugoslavije, Beograd 2014 (780) (Srđan Mićić)
  • Jugoslovensko–irački odnosi (1955–1979), priredili Nada Pantelić i Milan Medaković, Arhiv Jugoslavije, Ambasada Republike Iraka u Srbiji, Beograd 2015 (298, 401) (Aleksandar Miletić)
  • Jovan Jovanović Pižon, Dnevnik (1896–1920), priredili Radoš Ljušić i Miladin Milošević, Prometej/Radio televizija Srbije/Arhiv Jugoslavije, Novi Sad–Beograd, 2015 (721) (Miroslav Radivojević)
  • Barret Tillman, Forgotten Fifteenth – The Daring Airmen Who Crippled Hitler’s War Machine, Washington, Regnery History, 2014. (338) (Dragan Teodosić)
Preuzmite u pdf formatu (213 kB) IN MEMORIAM
  • Miodrag Zečević 1930–2015 (Jovan P. Popović)
  • Snežana Stojanović Vujić 1963–2014 (Svetlana Perović Ivović)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS