ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Đačka družina Uporedni naslov Podnaslov glasilo srednjoškolskog đaštva Autor vlasnik i urednik Mirko Damnjanović Korporativni autor Godina izdavanja 1923-1929 Mesto Kruševac; Beograd Izdavač ; Mirko Damnjanović
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS