BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Abisinija i njen evropski "okvir" Uporedni naslov Podnaslov sa ilustracijama i geograf. kartama Autor Vas. Gluzdovski Korporativni autor Godina izdavanja 1935 Mesto Beograd Izdavač Ivo Vidović
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS