BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov "Krvava litija" u Beogradu kao izraz političkih sukoba u buržoaskoj Jugoslaviji Uporedni naslov Podnaslov Autor Ružica Guzina Korporativni autor Godina izdavanja 1979 Mesto Izdavač
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS