BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov "Mislim da Hilandar treba sačuvati po svaku cenu" (o stavovima jugoslovenskih vlasti prema manastiru Hilandaru u vreme sklapanja Balkanskog pakta 1953/54) Uporedni naslov Podnaslov Autor Dimitar Tasić Korporativni autor Godina izdavanja 2006 Mesto Izdavač
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS