BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov "Nova vlast", obnova i početak rada Beogradskog univerziteta Uporedni naslov Podnaslov (novembar 1944 - decenbar 1945) Autor Dragomir Bondžić Korporativni autor Godina izdavanja 2005 Mesto Izdavač
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS