BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Lična karta budućeg Đerdapa Uporedni naslov Podnaslov Autor Đorđe Buzganović, Miroljub Lazarević Korporativni autor Godina izdavanja 1964 Mesto Beograd Izdavač Sedma sila
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS