BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Spisak studenata Beogradskog univerziteta koji su se nalazili pri štabu brigada i akcija na izgradnji Novog Beograda 1948-1950 Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Godina izdavanja 1986 Mesto Izdavač
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS