BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Pedeset godina Saveza komunista Jugoslavije Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Godina izdavanja 1969 Mesto Beograd Izdavač Savez društava istoričara Jugoslavije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS