Pretraživanje kataloga
Pročitaj mi

Baza podataka bibliotečke građe sastoji se od baza Biblio i Štampa.

Baza Biblio sadrži podatke o bibliotečkoj građi koja se nalazi u biblioteci. U okviru ove baze nalaze se podaci o knjigama (novim ili starim) koje su nabavljene u periodu od 1996. do 2007. godine i podaci o svim serijskim publikacijama (časopisima i novinama) koje se nalaze u biblioteci. Originalnu građu iz ove baze korisnici mogu dobiti ako je naruče u biblioteci.
U okviru ove baze obrađeni su radovi u kojima su citirani dokumenti našeg arhiva bez obzira da li se oni fizički nalaze u biblioteci ili ne. Zato upozoravamo korisnike da se informacije o radovima koje pronađu u ovoj bazi, a koje ne sadrže podatak o signaturi ne nalazi u biblioteci u svom originalnom obliku.

Baza Štampa sadrži podatke o štampanoj i drugoj nekonvencionalnoj bibliotečko-arhivskoj građi, (knjigama, brošurama, muzikalijama, serijskim publikacijama, člancima, geografskim kartama, arhitektonskim projektima, plakatima, lecima, razglednicama, pozivnicama, prospektima, fotografijijama i sl.), koja se nalazi u okviru arhivskih fonova i zbirki našeg Arhiva. Ovu vrstu građe korisnici mogu obiti ako je naruče u čitaonici.
Do kraja 2007. u ovu bazu unesene su infrmacije iz sledećih fondova i zbirki: Jovan M. Jovanović, Milan Stojadinović, Nikola Pašić, Sava Kosanović, Svetislav Milosavljević, Đura Popović, Lazar Marković,Milan Jakovljević, Pero Šoć, Stanislav Krakov, Vitomir Korać, Dobriovje Stošović, Hinko Krizman, Mihajlo Petrović, Dimitrije Ljotić, Geca Kon, Ilija Pržić, Adam Pribićević, Aleksandar Cincar-Marković, Ivan Subotić, Roza Levin-Majer, Ljubomir Davidović, Generalni konzulat u Buenos Airesu, Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije (do 890 fascikle), Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije (do 80 fascikle).

Od početka 2008. biblioteka Arhiva je postala član uzajamnog elektronskog kataloga COBISS.SR pa se sve informacije o bibliotečkom fondu Arhiva nalaze na ovom sajtu.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS