JUGOIMPORT
Naziv fonda
  • JUGOIMPORT
Lokacija
  • Bulevar umetnosti 2
Raspon godina građe
  • 1946. - 2005.
Količina (u metrima)
  • 650
Stepen sređenosti
  • sređena
Informativno sredstvo
  • popis
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS