KANCELARIJA ORDENjA
Pročitaj mi
Naziv fonda
  • KANCELARIJA ORDENjA
Lokacija
  • Bulevar Mihaila Pupina br. 2 – zapadno krilo
Raspon godina građe
  • 1944. - 1992.
Količina (u metrima)
  • 250
Stepen sređenosti
  • sređena
Informativno sredstvo
  • popis arhivske građe 1944. - 1992.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS