Fond za finansiranje povećanja zaposlenosti u privredno nedovoljno razvijenim i izrazito emigracionim područjima
Naziv fonda
  • FOND ZA FINANSIRANjE POVEĆANjA ZAPOSLENOSTI U PRIVREDNO NEDOVOLjNO RAZVIJENIM I IZRAZITO EMIGRACIONIM PODRUČJIMA
Lokacija
  • Makenzijeva br.41
Raspon godina građe
  • 1974. - 2006.
Količina (u metrima)
  • 14
Stepen sređenosti
  • sređena
Informativno sredstvo
  • popis
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS