Lista zbirki – sortirano po abecednom redu
Pročitaj mi
BROJ FONDA NAZIV
FONDA
INFORMATIVNO
SREDSTVO
KOLIČINA (METARA) GRANIČNE GODINE STVARAOCA GRANIČNE GODINE ARHIVSKE GRAĐE NAČIN SREĐENOSTI
310 CINCAR - MARKOVIĆ ALEKSANDAR popis 0,50 1889. - 1945. 1914. - 1939. arhivistički
323 DAVIDOVIĆ LjUBOMIR regesta 0,13 1863. - 1940. 1916. - 1939. arhivistički
792 DOKUMENTI CENTRALNIH, POKRAJINSKIH KOMITETA I NIŽIH ORGANA KPJ I SKOJ-a regesta 4,00 1919. - 1945. 1919. - 1945. arhivistički
399 GARAPIĆ MARKO popis 0,06 1873. - 1941. 1931. arhivistički
306 GERŠKOVIĆ LEON nema 20,00 1910. - 1992. 1936. - 1986. arhivistički
343 GLAVNI ODBOR ČETNIČKOG UDRUŽENjA nema 0,06   1928. - 1941.  
82 JAKOVLjEVIĆ MILAN popis 0,06 ? - 1958. 1880. - 1955. arhivistički
92 JAKOVLjEVIĆ VOJISLAV popis 0,60 1893. - ? 1926. - 1940. arhivistički
304 JOVANOVIĆ DRAGOLjUB popis 0,50 1895. - 1977. 1906. - 1956. arhivistički
80 JOVANOVIĆ JOVAN PIŽON inventar Preuzmite datoteku u pdf formatu, 604 KB 14,50 1859. - 1939. 1870. - 1939. arhivistički
335 JOVANOVIĆ VOJISLAV MARAMBO popis 11,60 1884. - 1968. 1834. - 1952. arhivistički
723 JUGOSLOVENI PRISTALICE NOB-a U INOSTRANSTVU regesta 1,80 1952. - 1970. 1942. - 1945. arhivistički
724 JUGOSLOVENSKI DOBROVOLjCI U ŠPANSKOM GRAĐANSKOM RATU analitički inventar 4,80 1936. - 1939. 1936. - 1941. arhivistički
303 KON GECA popis 0,06 1873. - 1941. 1926. - 1936. arhivistički
845 KONSTANTINOVIĆ MIHAILO popis 4.00 1932. - 1941.
518 KORAĆ VITOMIR inventar, regesta 3,40 1877. - 1944. 1896. - 1941. arhivistički
83 KOSANOVIĆ SAVA N. inventar Preuzmite datoteku u pdf formatu, 429 KB 4,50 1894. - 1956. 1928. - 1956. arhivistički
102 KRAKOV STANISLAV inventar Preuzmite datoteku u pdf formatu, 130 КB 1,10 1895. - 1968. 1918. - 1945. arhivistički
84 KRIZMAN HINKO popis 0,25 1882. - 1957. 1913. - 1951. arhivistički
844 KRSTIĆ MARKO popis na francuskom 7,00 1920. - 2005. 1938. - 2005. 1938. - 2005.
725 LEVIN - MAJER ROZA popis 0,26 1890. - 1983. 1919. - 1932. arhivistički
787 LjUBIČIĆ NIKOLA popis 0,20 1916. - 2005. 1941. - 2001. elementarno
85 MARKOVIĆ LAZAR inventar Preuzmite datoteku u pdf formatu, 120 KB 0,25 1882. - 1955. 1916. - 1942. arhivistički
210 MIJATOVIĆ ČEDOMILj popis 0,16 1842. - 1932. 1862. - 1932. arhivistički
86 MILOSAVLjEVIĆ SVETISLAV T. popis 0,10 1882. - 1960. 1918. - 1952. arhivistički
786 MORAČA MILUTIN popis 0,14 1914. - 2003. 1942. - 2001. elementarno
720 NAPREDNI STUDENTSKI POKRET analitički inventar 0,80 1919. - 1941. 1909. - 1941. arhivistički
848 NENADOV JOVAN popis 12,50 1941. - 2008.
143 PAŠIĆ NIKOLA popis 0,40 1845. - 1926. 1878. - 1927. arhivistički
104 PETROVIĆ MIHAJLO popis 0,40 1899. - 1949. 1940. - 1945. arhivistički
513 PIJADE MOŠA popis 6,00 1890. - 1957. 1869. - 1965. arhivistički
87 PIŠTELIĆ LUKA popis 0,25 1873. - 1958. 1887. - 1953. arhivistički
90 PLjAKU PANAJOT popis 0,40 1919. - 1966. 1947. - 1966. arhivistički
730 POLITIČKE STRANKE U KRALjEVINI JUGOSLAVIJI regesta 0,26 1920. - 1945. 1920. - 1945. arhivistički
722 POLITIČKI OSUĐENICI U KAZNIONAMA I KONCENTRACIONIM LOGORIMA
(Lepoglava, Bileća, Niš, Maribor, Požarevac, Sremska Mitrovica)
regesta 1,00 1919. - 1941. 1919. - 1941. arhivistički
305 POPOVIĆ ĐURA inventar Preuzmite datoteku u pdf formatu, 272 KB 5,00 1892. - 1961. 1910. - 1939. arhivistički
88 PRIBIĆEVIĆ ADAM popis 0,06 1880. - 1957. 1916. - 1957. arhivistički
398 PRŽIĆ ILIJA popis 0,16 1899. - 1944. 1930. - 1944. arhivistički
517 REVOLUCIONARNI RADNIČKI POKRET (ZBIRKA OTKUPA I POKLONA) popis 2,30 1911. - 1955. 1911. - 1955. arhivistički
721 REVOLUCIONARNI SINDIKATI JUGOSLAVIJE inventar 0,50 1919. - 1941. 1919. - 1941. arhivistički
91 SAVIĆ KIRIL popis 0,14 1870. - 1957. 1896. - 1957. arhivistički
308 SINDIKALNE I DRUGE RADNIČKE ORGANIZACIJE popis 4,00 1899. - 1945. 1899. - 1945. arhivistički
811 STEJT DEPARTMENT - JUGOSLAVIJA 2,00 1910. - 1929. nesređena
93 STOJADINOVIĆ DRAGIŠA popis 0,25 1886. - 1968. 1936. arhivistički
37 STOJADINOVIĆ MILAN inventar Preuzmite datoteku u pdf formatu, 2.62 MB 9,90 1888. - 1961. 1914. - 1944. arhivistički
81 STOŠOVIĆ DOBRIVOJE inventar Preuzmite datoteku u pdf formatu, 191 KB 1,30 1894. - 1957. 1922. - 1942. arhivistički
397 SUBOTIĆ IVAN popis 0,08 1893. - 1973. 1878. - 1937. arhivistički
94 ŠOĆ PERO popis 0,14 1884. - 1966. 1896. - 1929. arhivistički
842 TADIĆ LjUBOMIR popis 1,5 1930. - 2009. arhivistički
849 TOŠIĆ DESIMIR nema 8,00 1920. - 2008. 1945. - 2008.
726 UPRAVA KAZNIONA (Požarevac, Sremska Mitrovica, Maribor) - PREDMETI OSUĐENIH KOMUNISTA regesta 0,52 1919. - 1943. 1919. - 1943. arhivistički
798 VASILjEVIĆ ŽIVAN popis 1,60 1920. - 2007. 1968. - 1991. elementarno
512 VLAHOVIĆ VELjKO popis 6,00 1914. - 1975. 1914. - 1975. arhivistički
447 VLAJIĆ BOŽIDAR popis 0,06 1888. - 1974. 1941. - 1977. arhivistički
105 VULOVIĆ NIKOLA popis 0,06 1896. - 1971. 1922. - 1925. arhivistički
113 ZBIRKA DEPEŠA POVODOM SMRTI MILORADA DRAŠKOVIĆA popis 0,06 1873. - 1921. 1921. - 1941. arhivistički
791 ZBIRKA DEPEŠA: CENTRALNI KOMITET KPJ – KOMUNISTIČKA INTERNACIONALA regesta 0,90 1941. - 1944. 1941. - 1944. arhivistički
377 ZBIRKA FOTOGRAFIJA popisi (privremeni - arhivistički) i kartoteke 48.530 fotografija,
161 fotoalbum
1962. - 2006. 1878. - 1990. delimično sređena
822 ZBIRKA FOTOGRAFIJA DR. SIDE MARJANOVIĆ 127 fotografija 1941. - 1945. sređena
820 ZBIRKA FOTOGRAFIJA GENERALA LjUBOMIRA MARIĆA 309 fotografija 1917. - 1938. sređena
824 ZBIRKA FOTOGRAFIJA JOVANA ŽIVKOVIĆA 96 fotografija 1941. - 1965. sređena
835 ZBIRKA FOTOGRAFIJA PORODICE DIMITRIJEVIĆ popis 1.223 fotografije 1921. - 1934 sređena
823 ZBIRKA FOTOGRAFIJA VLADIMIRA MILOIČIĆA 6 fotografija 1941. - 1946. sređena
841 ZBIRKA FOTOGRAFIJA VOLFGANGA BIDINGERA (dostupno 20 fotografija) 310 fotografija 1938. - 1942. sređena
821 ZBIRKA FOTOGRAFIJA VRHOVNI VOJNI SUD 8 fotografija 1930. - 1941. sređena
516 ZBIRKA MEMOARSKE GRAĐE analitički inventar – kartoteka; i registri – autorski, tematski, geografski 10,30 1959. - 1970. 1903. - 1946. arhivistički
797 ZBIRKA MIKROFILMOVA popis mikrofilmova i kartoteke mikrofilmova 84.327,58 1957. - 2006. 1876. - 1974. veći deo arhivistički sređen
311 ZBIRKA PLAKATA privremeni (arhivistički) popisi 0,57 1952. - 2003. 1915. - 1963. arhivistički
515 ZBIRKA ŠTAMPE RADNIČKOG I KOMUNISTIČKOG POKRETA analitički inventar 2,60 1881. - 1945. arhivistički
790 ZBIRKE REPRODUKOVANIH DOKUMENATA regesta, popis 28,09 1909. - 1945. 1909. - 1945. arhivistički
790/1 KOMUNISTIČKA INTERNACIONALA (KI) - SEKCIJA KPJ regesta 5,50 1919. - 1941. arhivistički
790/1 - 1 KOMUNISTIČKA INTERNACIONALA (KI) - IZVRŠNI ORGANI (IO) regesta 0,26 1919. - 1941. arhivistički
790/2 KOMUNISTIČKA OMLADINSKA INTERNACIONALA (KOI) – SEKCIJA SKOJ regesta 1,70 1919. - 1941. arhivistički
790/2 - 1 KOMUNISTIČKA OMLADINSKA INTERNACIONALA (KOI) - IZVRŠNI ORGANI (IO) regesta 0,13 1920. - 1929. arhivistički
790/3 BALKANSKA KOMUNISTIČKA OMLADINSKA FEDERACIJA (BKOF) regesta 0,13 1922. - 1930. arhivistički
790/4 SELjAČKA INTERNACIONALA KRESTINTERNA (SI) – SELjAČKI POKRET U JUGOSLAVIJI regesta 0,65 1924. - 1931. arhivistički
790/5 SELjAČKA INTERNACIONALA KRESTINTERNA (SI) – MEĐUNARODNI AGRARNI INSTITUT (MAI) regesta 0,10 1927. - 1934. arhivistički
790/6 CRVENA SINDIKALNA INTERNACIONALA PROFINTERNA (CSI) – REVOLUCIONARNI SINDIKATI JUGOSLAVIJE regesta 0,50 1921. - 1936. arhivistički
790/7 MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA POMOĆ BORCIMA REVOLUCIJE (MOPR) – SEKCIJA CRVENA POMOĆ JUGOSLAVIJE (CPJ) regesta 1,30 1922. - 1941. arhivistički
790/8 JUGOSLOVENI I OKTOBARSKA REVOLUCIJA regesta 4,50 1917. - 1921. arhivistički
790/9 CRVENA SPORTSKA INTERNACIONALA SPORTINTERN – RADNIČKI SPORT JUGOSLAVIJE regesta 0,13 1923. - 1936. arhivistički
790/10 MEĐUNARODNI ŽENSKI SEKRETARIJAT (MŽS) – RADNIČKI POKRET ŽENA JUGOSLAVIJE regesta 0,13 1920. - 1934. arhivistički
790/11 MEĐUNARODNI ANTIFAŠISTIČKI KOMITET (MAK) regesta 0,10 1929. - 1930. arhivistički
790/12 BALKANSKA KOMUNISTIČKA FEDERACIJA (BKF) regesta 0,40 1920. - 1930. arhivistički
790/13 JUGOSLOVENI NA RADU I ŠKOLOVANjU U SSSR-u regesta 1,80 1922. - 1945. arhivistički
790/14 EMISIJE RADIO STANICE "SLOBODNA JUGOSLAVIJA" regesta 3,30 1941. - 1945. arhivistički
790/15 JUGOSLOVENI I OKTOBARSKA REVOLUCIJA (iz sovjetskih arhiva) regesta 0,26 1929. - 1936,
1940.
arhivistički
790/16 ZBIRKA DOKUMENATA CENTRALNOG PARTIJSKOG ARHIVA BUGARSKE KP (ZD CPA BKP) regesta 0,40 1940. - 1941. arhivistički
790/17 ZBIRKA DOKUMENATA IZ ČSSR regesta 0,30 1909. - 1944. arhivistički
790/18 ZBIRKA POLICIJSKA UPRAVA U BERLINU regesta 0,50 1921. - 1945. arhivistički
790/19 ODJEK OKTOBARSKE REVOLUCIJE U JUGOSLOVENSKIM ZEMLjAMA popis 5,00 1916. - 1929. arhivistički
790/20 POLICIJSKA KARTOTEKA regesta 0,50 1919. - 1944. arhivistički
790/21 JUGOSLOVENSKA VOJNA MISIJA U SSSR regesta 0,50 1944. - 1945. arhivistički
790/22 RODOLjUB ČOLAKOVIĆ popis 0,65 1900. - 1983. 1925. - 1941;
1960. - 1983.
arhivistički
115 ZBOR DIMITRIJA LjOTIĆA popis 0,08 1896. - 1945. 1917. - 1940. arhivistički
406 ZEČEVIĆ MIODRAG inventar 10,60 1930. - 1964. - 1993. arhivistički
312 ZOGOVIĆ RADOVAN popis 0,05 1907. - 1986. 1934. - 1966. hronološki sređena
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS