Често постављана питања
Прочитај ми

 1. ДА ЛИ У АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПОСТОЈЕ ПОДАЦИ О ОДУЗИМАЊУ ЗЕМЉЕ КОЈА ЈЕ БИЛА ВЛАСНИШТВО МОЈИХ ПРЕДАКА?
 2. МОЈ ПРЕДАК ЈЕ ДОБИО ЗЕМЉУ У ПАНЧЕВАЧКОМ РИТУ. ЗАНИМА МЕ ДА ЛИ СЕ КОД ВАС МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ О ДОБИЈАЊУ ДОБРОВОЉАЧКЕ ЗЕМЉЕ?
 3. ДА ЛИ АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ МОЖЕ ПОМОЋИ У УТВРЂИВАЊУ ВЛАСНИШТВА НАД ШУМАМА И ПАШЊАЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ, КОСОВА И МАКЕДОНИЈЕ?
 4. ГДЕ СЕ МОГУ НАЋИ ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПОСТУПАК РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ОСОБА ПРОГЛАШЕНИХ ЗА НАРОДНЕ НЕПРИЈАТЕЉЕ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА?
 5. ПОТРЕБНА МИ ЈЕ ФОТОКОПИЈА ДОКУМЕНТА НЕКОГ САВЕЗНОГ ОРГАНА И/ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДИ ВОЂЕЊА СУДСКОГ СПОРА. МОЖЕТЕ ЛИ ДА МИ ПОМОГНЕТЕ?
 6. ДА ЛИ ОД АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ МОГУ ДОБИТИ ИНФОРМАЦИЈЕ ГДЕ ЈЕ МОЈ ПРЕДАК ПОГИНУО ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА?
 7. МОЛИМ ВАС ДА МИ ИЗДАТЕ КОПИЈУ ДОКУМЕНТА ИЗ КОЈЕГ СЕ ВИДИ ДА САМ БИО/ЛА У ЛОГОРУ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ.
 8. ЖЕЛИМ ДА УКЊИЖИМ СВОЈ СТАН. ДА ЛИ МИ МОЖЕТЕ ИЗДАТИ ФОТОКОПИЈУ УГОВОРА О ИЗГРАДЊИ СТАНА И ФОТОКОПИЈУ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ ОТКУПУ СТАНА?
 9. ТРЕБА ДА ИДЕМ У ПЕНЗИЈУ. ДА ЛИ СЕ У АРХИВУ ЧУВАЈУ М4 ОБРАСЦИ И ПЛАТНИ СПИСКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ?
 10. КАКО ДА ДОЂЕМ ДО КОПИЈЕ РЕШЕЊА О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА?
 11. КАКО СЕ МОЖЕ ДОБИТИ КОПИЈА ФОТОГРАФИЈЕ КОЈА СЕ ЧУВА У АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ?
 12. ДА ЛИ СЕ У АРХИВУ МОГУ НАЋИ ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ ЗА ГЕНЕАЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА?
 13. ДА ЛИ СЕ МОГУ ДОБИТИ КОПИЈЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕНОВИРАЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ?
 14. ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОТРЕБЕ ПОТРЕБНИ СУ НАМ ЗАКЉУЧЦИ СА СЕДНИЦА САВЕЗНЕ ВЛАДЕ. КАКО НАЈБРЖЕ ДОЋИ ДО ТРАЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ?
 

1. ДА ЛИ У АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПОСТОЈЕ ПОДАЦИ О ОДУЗИМАЊУ ЗЕМЉЕ КОЈА ЈЕ БИЛА ВЛАСНИШТВО МОЈИХ ПРЕДАКА?

Пре него што се обратите Архиву Југославије требало би да податке о одузетој имовини тражите од државног органа који је донео акт о томе, односно од надлежног архива који је преузео та документа. У послератном периоду решења су доносили срески судови са подручја где су се налазиле непокретности, а њихову документацију по престанку оперативних потреба преузимали су надлежни архиви. У фондовима Архива могу се наћи документи који непосредно говоре о некадашњим власницима. Потребно је попунити формулар Preuzmite formular u pdf formatu (37.19 kB) у коме треба што прецизније навести основ одузимања имовине (експропријација, национализација, конфискација, аграрна реформа, колонизација).

Врх стране

2. МОЈ ПРЕДАК ЈЕ ДОБИО ЗЕМЉУ У ПАНЧЕВАЧКОМ РИТУ. ЗАНИМА МЕ ДА ЛИ СЕ КОД ВАС МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ О ДОБИЈАЊУ ДОБРОВОЉАЧКЕ ЗЕМЉЕ?

Уколико је предмет вашег интересовања добровољачка земља попуните формулар Преузмите формулар у pdf формату (35.1 kB) водећи рачуна да при навођењу тражених података будете што прецизнији. Подаци о имену и презимену солунског добровољца који је добио земљу, месту у коме је живео и/или где је рођен, као и податак о томе где је добијена добровољачка земља кључни су за давање тачне информације.

У случају да је добровољац уместо земље добио обвезнице потребно је да се то нагласи у формулару.

3. ДА ЛИ АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ МОЖЕ ПОМОЋИ У УТВРЂИВАЊУ ВЛАСНИШТВА НАД ШУМАМА И ПАШЊАЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ, КОСОВА И МАКЕДОНИЈЕ?

У Архиву Југославије налази се део документације о власништву над шумама и пашњацима на територији Црне Горе, Косова и Македоније. Да би се извршила провера да ли у Архиву постоје подаци о имању за које сте заинтересовани попуните формулар Преузмите формулар у pdf формату (37.19 kB), наводећи што прецизнији назив шуме или пашњака. Наш одговор очекујте у року од 15 дана.

4. ГДЕ СЕ МОГУ НАЋИ ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПОСТУПАК РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ОСОБА ПРОГЛАШЕНИХ ЗА НАРОДНЕ НЕПРИЈАТЕЉЕ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА?

Одлуке о проглашењу грађана за народне непријатеље најчешће су доношене у војним и среским судовима, а документа у којима се о томе говори могу се пронаћи не само у Архиву Југославије већ и у Војном архиву, Архиву Србије и у среским архивима.

5. ПОТРЕБНА МИ ЈЕ ФОТОКОПИЈА ДОКУМЕНТА НЕКОГ САВЕЗНОГ ОРГАНА И/ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДИ ВОЂЕЊА СУДСКОГ СПОРА. МОЖЕТЕ ЛИ ДА МИ ПОМОГНЕТЕ?

Како бисмо могли да обавимо ваљана истраживања грађе фондова који се чувају у Архиву Југославије потребно је поднети званичан захтев у коме треба навести назив савезног органа и/или организације који је издао решење, број и датум решења.

6. ДА ЛИ ОД АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ МОГУ ДОБИТИ ИНФОРМАЦИЈЕ ГДЕ ЈЕ МОЈ ПРЕДАК ПОГИНУО ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА?

Архив Југославије издаје оверене копије картона жртава Другог светског рата (погинуле, убијене, умрле или нестале жртве). Потребно је да попуните формулар Преузмите формулар у pdf формулару (39.9 kB), посебно водећи рачуна при навођењу имена, презимена и места рођења жртве.

7. МОЛИМ ВАС ДА МИ ИЗДАТЕ КОПИЈУ ДОКУМЕНТА ИЗ КОЈЕГ СЕ ВИДИ ДА САМ БИО/ЛА У ЛОГОРУ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ.

У Архиву Југославије се може пронаћи документација са подацима о лицима која су одвођена у логор и/или на принудни рад у земљи и иностранству током Другог светског рата. Да бисте добили тражену фотокопију потребно је дати податке о имену и презимену лица чији се картон тражи, држави у којој је то лице било, као и месту његовог сталног боравка 1952. и 1964. године. Попуните формулар Преузмите формулар у pdf формату (39.9 kB).

8. ЖЕЛИМ ДА УКЊИЖИМ СВОЈ СТАН. ДА ЛИ МИ МОЖЕТЕ ИЗДАТИ ФОТОКОПИЈУ УГОВОРА О ИЗГРАДЊИ СТАНА И ФОТОКОПИЈУ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ ОТКУПУ СТАНА?

Уколико је у питању стан добијен од неког бившег савезног органа или организације можемо вам издати тражене фотокопије на основу попуњеног формулара уз који треба приложити сву документацију коју поседујете. Формулар Преузмите формулар у pdf формату (36.5 kB) можете одштампати, попунити и заједно са фотокопијом документације коју поседујете послати редовном поштом или лично донети у Архив Југославије.

9. ТРЕБА ДА ИДЕМ У ПЕНЗИЈУ. ДА ЛИ СЕ У АРХИВУ ЧУВАЈУ М4 ОБРАСЦИ И ПЛАТНИ СПИСКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ?

Пре него што се обратите Архиву Југославије за овакву документацију препоручујемо вам да посетите Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Немањина 30 у Београду, где можете добити прецизне информације о томе за који вам период радног стажа недостају М4 обрасци. У случају да вам недостају подаци за период када сте били запослени у неком савезном органу или организацији потребно је да попуњен формулар Преузмите формулар у pdf формату (37.1 kB) заједно са фотокопијом радне књижице пошаљете Архиву редовном поштом или да сву документацију лично донесете.

10. КАКО ДА ДОЂЕМ ДО КОПИЈЕ РЕШЕЊА О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА?

Уколико сте стручни испит полагали у својству запосленог у неком од бивших савезних органа или организација можемо вам издати фотокопију. Потребно је да нам доставите следеће податке: име и презиме, назив органа, организације у којој сте радили када сте полагали испит и годину када сте испит полагали.

11. КАКО СЕ МОЖЕ ДОБИТИ КОПИЈА ФОТОГРАФИЈЕ КОЈА СЕ ЧУВА У АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ?

Потребно је да лично дођете у читаоницу Архива, која је отворена за посетиоце сваког радног дана од 9:00 до 18:00 часова, где ће вам по прописаној процедури бити стављен на располагање инвентар збирке фотографија, АЈ-377, помоћу кога ћете изабрати и наручити копије фотографија за које сте заинтересовани.

12. ДА ЛИ СЕ У АРХИВУ МОГУ НАЋИ ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ ЗА ГЕНЕАЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА?

Генеалошки подаци у фондовима Архива Југославије могу се пронаћи за поједина лица у персоналним досијеима чиновника који су радили у неком од централних државних органа од 1918. године.

13. ДА ЛИ СЕ МОГУ ДОБИТИ КОПИЈЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕНОВИРАЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ?

Грађевинска документација, често веома обимна, може се наћи унутар неколико фондова који се чувају у Архиву Југославије. Стога вас позивамо да посетите читаоницу Архива. Напомињемо да се у Архиву Југославије налазе елаборати путева, мостова, водовода, управних зграда (Стари двор, Народна скупштина и др.), али не и документација која се односи на приватне зграде и куће за које овај Архив није надлежан.

14. ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОТРЕБЕ ПОТРЕБНИ СУ НАМ ЗАКЉУЧЦИ СА СЕДНИЦА САВЕЗНЕ ВЛАДЕ. КАКО НАЈБРЖЕ ДОЋИ ДО ТРАЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ?

Приликом подношења захтева потребно је навести датум одржавања седнице и кратак садржај закључка, уредбе, одлуке, решења, правилника, текста, итд., као и разлог због којег је тражена документација потребна.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS