Техничка заштита архивске и библиотечке грађе - Међународни стандарди
Прочитај ми

1. ISO 12231:2005 Photography – Electronic still picture imaging – Vocabulary (Фотографија – електронско копирање – речник). Дефинише термине који се односе на електронско копирање фотографија.

 

СТАНДАРДИ

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS