Смештај, чување и излагање архивске и библиотечке грађе - Национални стандарди
Прочитај ми

1. ANSI/NISO Z39.79–2001 Environmental Conditions for Exibiting Library and Archival Material. American National Standards Institute / National Information Standards Organization. Амерички национални стандард о утицају спољних фактора на библиотечку и архивску грађу приликом њеног излагања на изложбама. Предложени су специфични параметри за максималну дозвољеност излагања грађе светлости, релативној влажности, температури, загађеном ваздуху, материјалима од којих су направљене изложбене витрине, начину излагања повезане и неповезане грађе и други проблеми око транспорта, заштите и осигурања изложене грађе.


2. AFNOR CG46/CN10Z40L:2002 Prescriptions de conservation des documents graphiques et photographiques dans le cadre d`une exposition / Association francaise de normalisation. Француски национални стандард о чувању и излагању архивске и библиотечке грађе.


3. BS 1006 British Blue Wool Standard. Стандард о излагању архивских докумената, о дозвољеном интензитету светлости и заштити од ултравиолетног зрачења урађен на бази експеримената на плаво обојеној вуни.


4. BS 5454:2000 Recommendation for the Storage and Exhibition of Archival Documents (Смернице за одлагање и излагање архивске грађе). Британски национални стандард у којем је посебна пажња посвећена старим и новим просторима за чување архивске грађе. Дате су основне препоруке за изградњу и опремање депоа са одговарајућим алармним уређајима и опремом за складиштење и излагање грађе (углавном на папиру и пергаменту).


5. NIST SP (National Institute of Standards and Technology – Special Publications) 500–252:2003 Care and Handling of CDs and DVDs – A Guide for Librarians and Archivists (Чување и коришћење CD-a i DVD-a – Водич за библиотекаре и архивисте). У препорукама су дати начини коришћења CD-a i DVD-a, њихов животни век, последице климатских утицаја на ове носиоце података, те начини њиховог одржавања и чишћења.


6. UNI-NORMAL 10969:2001 Enviromental conditions for conservation. General principles for the choise and control of indoor enviromental parameters. Part 1: Microclimate Cultural Heritage Regulation / Italian National Standardisation Body. Италијански национални стандард којим су одређени општи микроклиматски услови за чување културног наслеђа у затвореним просторима као што су музеји, галерије, архиви и библиотеке.

 

СТАНДАРДИ

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS