Конгреси, семинари и саветовања у 2016. години

Током 2016. године радници Архива присуствовали су следећим скуповима: 


Датум: 12–14. октобар 2016. године
Место: Тара (Србија)
Тема скупа: "Вредновање архивске грађе"


У организацији Архивистичког друштва Србије, након тридесетак година паузе, а први пут у држави Србији, организовано је међународно архивистичко саветовање са темом Вредновање архивске грађе. На планини Тари, у хотелу "Оморика", од 12 до 14. октобра 2016, у присуству 250 гостију, своја излагања су поднела 24 архивиста из Србије и држава у окружењу.
На саветовању су учествовале две представнице Архива Југославије. Уводно излагагање Валоризација архивске грађе као културне баштине је поднела др Бранка Докнић, у оквиру првог радног дана на коме су се теме односиле на општа питања валоризације архивске грађе. Другог дана излагања аутори су предочили своја практична искуства у раду са регистратурском грађом. Тема рада који је представила Радмила Недељковић била је Валоризација регистратурске и архивске грађе "Филмских новости".

Data/Images/kon_tara_2016_1m.jpg

Data/Images/kon_tara_2016_2m.jpg


Датум: 24–25. октобар 2016. године
Место: Трст (Италија)
Назив скупа: "26. међународни архивски дан"
Теме скупа: "Заштита података (приватност, осетљиви подаци, правна заштита)" и "Коришћење архивске грађе (употреба у научне, правне и јавне сврхе - изложбе, публикације, конференције)"

У организацији Међународног института за архивистичке науке из Трста и Марибора, у Трсту је 24. и 25. октобра 2016. године, одржан 26. међународни архивски дан. Овај скуп архивиста је окупио је велики број гостију из свих крајева света, а из Архива Југославије своје радове су излагале Светлана Перовић Ивовић и др Бранка Докнић. Тема рада  Светлане Перовић Ивовић, конзерватора саветника, била је Изазови излагања архивске грађе, улога конзерватора и услови излагања у Архиву Југославије, а др Бранке Докнић Коришћење архива у научне сврхе.

Др Бранка Докнић је изабрана за члана Борда словенских земаља и за посматрача Генералне скупштине Института.

Data/Images/kon_trst_2016_1m_no1.jpg

Data/Images/kon_trst_2016_2m.jpg

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS