Конгреси, семинари и саветовања у 2015. години

Током 2015. године радници Архива присуствовали су следећим скуповима: 


Датум: 15–17. април 2015. године
Место: Раденци (Република Словенија)
Тема скупа: "Технички и садржински проблеми класичног и електронског архивирања


"Тehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja" назив је међународне конференције која се већ 36 година одржава у Раденцима - Република Словенија. Домаћин конференције је Покрајински архив Марибора, а од 2013. године Међународни архивски савет је њен генерални покровитељ. Своје радове из области архивистике и сродних наука представило је 56 архивиста из Аустрије, Босне и Херцеговине, Бразила, Велике Британије, Мађарске, Немачке, Словачке, Словеније, Србије, Пољске, Румуније, Француске, Хрватске и Швајцарске. Представница Архива Југославије, Зорица Нетај, излагала је рад под називом "Искуство на сређивању, обради и дигитализацији Збирке фотографија Архива Југославије".


Датум: 19–20. октобар 2015. године
Место: Трст (Италија)
Назив скупа: "24. међународни архивски дан"
Теме скупа: "Управљање, валоризација и дугорочно очување електронских докумената: одговор архивиста на изазове дуготрајног очувања" и "Изградња архивских зграда у смислу реаговања на ванредне ситуације (дизајн, адаптације, ад хок градња, хитно планирање, управљање простором)"


Међународна архивска конфренција “ 25. међународни архивски дан”, коју организује Међународни институт за архивску науку Трст-Марибор, окупила је архивисте из 17 земаља. Током два дана представљено је 40 радова, a међу њима и радови представница Архива Југославије: "Дигитални мастер документ: нови оригинал" , рад Оливере Порубовић-Видовић и коаутоски рад Светлане Перовић-Ивовић (Архив Југославије) и Ирене Ивовић под називом: "Изазов пројектовања архивске зграде: пројектанти, архивисти и конзерватори на истом задатку у циљу адекватне заштите архивске грађе".
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS