Дигитализација заједничког архивског наслеђа СФРЈ
Прочитај ми

Београд, 26.9. - 7.10.2016.

У периоду од 26.9. до 7.10.2016. године у Архиву Југославије су, у склопу припреме Пилот пројекта Дигитализације заједничког архивског наслеђа СФРЈ, боравили представници  Архива Републике Словеније, Државног архива Републике Македоније и Хрватског државног архива. За овај Пилот пројекат одабрана је архивска грађа фонда АЈ-50 Председништво владе ФНРЈ, будући да су из групе фондова који чине "Државну архиву СФРЈ"  претходно све државе учеснице овај фонд издвојиле као један од 5 приоритетних за дигитализацију. 

Укупно 15 архивиста, укључујући и две архивисткиње из Архива Југославије, радило је на припреми, скенирању, контроли дигиталних копија и придруживању одговарајућих метаподатака дигиталним копијама архивских докумената из фонда АЈ-50 Председништво владе ФНРЈ.

Искуства стечена током заједничког рада послужиће за израду неопходних процедуралних упутстава, али и за припрему потребне документације о комплетном пројекту Дигитализације заједничког архивског наслеђа СФРЈ било ради конкурисања за добијање средстава из фондова Европске уније или  из фондација које одобравају средства за такве намене, било за добијање буџетских средстава из сваке државе учеснице у Пројекту.

Data/Images/sukc_dig_bg_2016_1m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2016_2m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2016_3m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2016_4m.jpg

Београд, 25.9. - 29.9.2017.

Aрхивисти из Македоније, Словеније, Хрватске и Србије, чланови Радне групе, су боравили у Архиву Југославије од 25. до 29. септембра 2017. године.
Првог дана, у понедељак 25. септембра, је одржан заједнички састанак Савета и Радне групе за израду пројекта "Дигитализацијa заједничког архивског наслеђа СФРЈ", на коме су резимирани досадашњи резултати рада на припреми Пројекта. Након састанка, чланови Савета, директори архива, др Бојан Цвелфар (Архив Републике Словеније), Кирил Петров (Државни архив Македоније), Саша Клепић (Архив Босне и Херцеговине) и др Милан Терзић (Архив Југославије) су разговарали о тренутним кадровским и финансијским могућностима и спремности установа којим руководе да се фаза припреме Пројекта заокружи и да се започне са његовом реализацијом.

Чланови Радне групе су, сходно искуствима стеченим 2016. године, када су тестиране могућности самосталне реализације Пројекта, закључили да је за послове скенирања архивске грађе неопходно ангажовање спољњег извршиоца, односно специјализоване фирме. Ова одлука је проширила опсег активности Радне групе и укључила је израду тендерске документације. Истовремено, због тога је било неопходно да се поново размотре планиране фазе Пројекта: припрема архивске грађе за скенирање и контрола дигиталних копија.

Заједнички рад током пет радних дана поставио је основе за израду текста комплетне тендерске и пројектне документације што ће, уз међусобне консултације чланова Радне групе, бити завршено до краја октобра 2017. године.

Data/Images/sukc_dig_bg_2017_1m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2017_2m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2017_3m.jpg

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS