Преглед међународних активности 2004. године
Прочитај ми

На билатералном плану

Беч
23–29. август
Током XV међународног конгреса архива у Бечу, представници Архива СЦГ разговарали су са највишим руководством Федералне архивске агенције Русије. Уговорена је заједничка изложба докумената, која ће се организовати у периоду април–мај 2005. у Москви, а поводом 60-годишњице завршетка Другог светског рата. Са Росархивом су вођени договори о заједничкој изложби "Тито–Стаљин".
Беч
25. август
Током одржавања Међународног конгреса архива, у амбасади Украјине у Бечу потписан је Споразум о сарадњи између Архива СЦГ и Комитета државних архива Украјине.
Скопље
10–13. новембар
За време боравка делегације Архива СЦГ предвођене директором, потписан је Споразум о сарадњи између Архива СЦГ и Државног архива Републике Македоније.
Београд
8–10. децембар
Током посете словеначке архивске делегације Архиву СЦГ потписан је Споразум о сарадњи.


На мултилатералном плану

Беч
23–29. август
Делегација Архива СЦГ присуствовала је XV међународном конгресу архива. У оквиру EURASIC-a, огранка МАС-а за Евроазију, одржан је округли сто са темом "Архиви бивших комунистичких партија: судбина и данашње стање". Архив СЦГ дао је свој прилог о стању партијске архивске грађе, односно бившег Архива СКЈ, који се сада налази у оквиру Архива СЦГ.
Москва
7–8. септембар
На међународној конференцији "Русија и свет уочи, током и после Првог светског рата у документима руских и иностраних архива" представник Архива учествовао је са рефератом "Русија у документима Архива СЦГ после Првог светског рата".

 

Међународна сарадња од 1998.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS