Преглед међународних активности 2002. године
Прочитај ми

На билатералном плану

Београд
9. април
Директор Дипломатског архива Румуније Димитрие Раду посетио је 9. априла Архив Југославије.
Београд
12–18. април
Двочлана делегација Федералне архивске службе Руске Федерације била је гост Архива Југославије. Том приликом је, осим разговора о плановима за будућу сарадњу, потписан и Споразум (17. априла) о гостовању изложбе "Руска емиграција у документима Архива Југославије и Државног архива Руске Федерације, 1920–1939" у Москви и о припреми друге заједничке изложбе за 2004. годину. Договор о издавању каталога уз гостујућу изложбу у Москви постигнут је у Марсеју током новембра, приликом XXXVI међународне конференције округлог стола архива МАС-а.
Лондон
23-30. септембар
На стручном семинару у Лондону, у организацији LCE, у Државном архиву Велике Британије, учествовала је двочлана делегација Архива Југославије.
Београд
5. новембар
У радној посети Архиву Југославије боравио је представник Америчког меморијалног музеја холокауста.
Марсеј
12–16. новембар
Приликом одржавања XXXVI међународне конференције округлог стола архива МАС-а у Марсеју, потписан је Споразум о архивској сарадњи између Архива Југославије и Бундесархива.
Такође у Марсеју, усаглашен је текст Споразума о архивској сарадњи између Архива Југославије и Државног комитета архива Украјине, чије је потписивање планирано за 2003. годину.


На мултилатералном плану

Марсеј
12–16. новембар
Трочлана делегација Архива Југославије учествовала је на XXXVI међународној конференцији округлог стола МАС-а, која је била посвећена теми "Како друштво гледа, односно прихвата архиве".
Варшава
28–29. мај
Представник Архива учествовао је на VIII међународној конференцији архива Централне и Источне Европе из серијала "Колоквијум посвећен Јиржи Сковронеку", са рефератом "Селекција архивске грађе за дигитализацију – могућности примене метода вишекритеријумског одлучивања".
Букурешт
29. мај – 2. јун
На Првој међународној конференцији о дипломатским архивима земаља Југоисточне Европе, представник Архива Југославије поднео је реферат "Архивски извори за историју Југоисточне Европе".
Загреб–Љубљана
14–18. октобар
Двочлана делегација Архива Југославије учествовала је на семинару "Међународни стандарди ИСО 15489 и уредско пословање".
Софија
9–28. септембар
У раду Европске летње школе – Електронско издаваштво културног наслеђа учествовао је представник Архива са Power Point презентацијом досадашњих резултата нашег пилот пројекта "Дигитална изложба архивске грађе".

 

Међународна сарадња од 1998.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS