Списак запослених

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ
Др Терзић Милан Директор
Мр Тешић Драган Заменик директора
Арсеновић Весна Виши архивски помоћник прве врсте
Баста Милица Секретар
Божовић Ивана Архивист у читаоници
Боровњак Ђурђија Архивист за сређивање и обраду збирке фотографија
Виловић Јелена Правнo кадровски аналитичар
Војновић Сања Архивски помоћник
Вукелић Татјана Администратор  информационих система и технологија
Вуковић Љубица Архивист за сређивање и обраду архивске грађе
Драгишић Драгана Виши архивски помоћник прве врсте у депоу
Ђого Љиља Самостални финансијско- рачуноводствени сарадник
Ђокић Весна Архивист за сређивање и обраду архивске грађе
Ђокић Милан Виши архивски помоћник у депоу
Ђукић Марина Архивски помоћник у депоу
Ђуришић Јелена Архивски саветник за издавачку делатност и међуархивску сарадњу
Ераковић Видосава Архивист за сређивање и обраду архивске грађе
Јегдић Станојка Конзерватор/дипломирани конзерватор папира
Јекић Владимир Виши архивист у депоу
Ковачевић Диана Самостални правни сарадник
Ковачевић Јелена Архивист у депоу
Крејић Предраг Архивски саветник - шеф одсека
Купрешанин Звонко Архивски помоћник за издавачку делатност
Марковић Веселин Финансијско-рачуноводствени аналитичар
Медаковић Милан Архивски саветник - руководилац Одељења
Медаковић Мирослава Виши архивист за издавачку делатност и међуархивску сарадњу
Милетић Јелена Архивски помоћник прве врсте
Миљевић Николина Архивист за сређивање и обраду архивске грађе
Митровић Жарко Архивски помоћник у депоу
Николић Драгана Виши архивски помоћник прве врсте
Опојевлић Хофман Лидија Архивски саветник - шеф одсека
Павлићевић Јелена Правно кадровски аналитичар
Перовић-Ивовић Светлана Конзерватор саветник/дипломирани конзерватор папира
Mр Петровић Драгош Архивски саветник за сређивање и обраду архивске грађе
Пушица Бранко Архивист за сређивање и обраду архивске грађе
Радовановић Марко Архивист у депоу
Срндовић Сузана Виши дипломирани библиотекар
Теодосић Драган Архивист за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу
Тодоровић Митар Архивски саветник - руководилац Одељења
Тунгуз Александар Архивски помоћник за микрофилмове
Филиповић Дејан Архивски помоћник у депоу
Хофман Иван Архивски саветник - шеф одсека
Чуровић Ленка Виши архивски помоћник
Шербула Марина Технички секретар
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS